Hedefleri
Bölümün Hedefleri
  1. Biyosistem mühendisliği alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımlara sahip olan, yeni gelişmeleri takip edebilen ve hayata geçirebilmeye yönelik eğitim vermek,
  2. Biyosistem mühendisliğinin her aşamasında karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik ulusal ve uluslar arası araştırma projeleri planlamak ve yürütmek,
  3. Üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarmak, 
Son Güncelleme Tarihi:17.07.2023