TSÜAB YUKSEK LISANS VE DOKTORA BURS PROGRAMI


Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından Tohumculuk Okulu faaliyetleri kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs verilmektedir.

Son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme gösteren Türkiye Tohumculuk Sanayisi teknik bilgisi ve mesleki formasyonu yeterli, nitelikli Ziraat Mühendislerine ihtiyaç duymaktadır.
Burs; Tohumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan konularda yüksek lisans ve doktora programlarının desteklenmesi amacıyla, öğrenimi süresince yönergede belirtilen şartları taşıyan ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilere karşılıksız olarak verilecektir.

  

TSÜAB YÜKSEK LİSANS VE/VEYA DOKTORA BURS ÖNCELİKLİ KONULARI (2023)

• Kurağa ve zararlı organizmalara dayanıklı çeşit ıslahı başta olmak üzere tohumculuğa özel Ar-Ge faaliyetleri,

• Tohum sağlığı ve tohumla taşınan hastalıkların teşhisi uygulamaları,

• Tohum teknolojileri,

• Tohumculukta moleküler tekniklerin kullanımı ve yeni Islah yöntemleri

• Sektörün rekabetçilik yapısının analizi

• Türkiye’de tohumculuk sektörünün genel yapısı, üretim ve pazarlama stratejileri,

• Tohumculuk alanında tarım 4.0 kapsamında yapay zekâ destekli uygulamalar, bilgi teknolojilerinin kullanımı ile veri toplama vb. konularındaki çalışmalar.

 

TSÜAB YÜKSEK LİSANS VE/VEYA DOKTORA BURS MİKTARLARI (2023)

2023 Şubat ayında Yönetim Kurulunca belirlenen yüksek lisans burs miktarı toplam 15.000,00 TL, Doktora burs miktarı toplam 40.000,00 TL dir.

 

Burs programı ile ilgili Yönergeye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ