Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1. Tarımsal üretimle ilgili temel bilgilere sahip olmalı,

2. Temel genetik bilgisine sahip olmalı,

3. Bitki ıslah yöntemlerini bilmeli ve uygulayabilmeli,

4. Bitki biyoteknolojisi ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı ve uygulayabilmeli,

5. Tohumluk üretim yöntemlerini ve mevzuatını bilmeli.


Genel Yetkinlikler

1. Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi,

2. Mesleğe ilişkin temel bilgiler,

3. Analitik düşünebilme ve rasyonel karar alabilme yeteneği

4. Ekip çalışması yapabilme ve disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi,

5. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

6. Yazılı ve sözlü iletişim becerisi,

7. Yabancı dilde iletişim becerisi,

8. Yaşam boyu öğrenme ve uluslararasılaşma konularında yetkin olma.

Son Güncelleme Tarihi:20.10.2020