Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüz lisans programında İngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve 100% İngilizce öğretim yapılmaktadır. 

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı ve her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam beş yıl sürelidir. Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler doğrudan birinci sınıftan başlayabilirler. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz, 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Genetik ve Uygulamalı Islah, Tarımsal Biyoinformatik ve Tarımsal Gen Kaynakları olmak üzere 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen projeler yürütülmektedir. 

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında ziraat mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, temel ziraat mühendisliği derslerine ek olarak tarımsal genetik mühendisliğine temel teşkil eden bazı dersleri alırlar. Üçüncü sınıfta ziraat mühendisliği ve tarımsal genetik mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (tohumluk üretimi, moleküler genetik, bitki ıslahı) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Bitirme Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Tarımsal Genetik Mühendisi unvanıyla mezun olurlar. 

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında yapımı tamamlanan modern binası, alanın gerektirdiği son teknoloji tüm cihazlarla donatılmış laboratuvarları ve seçkin akademisyen kadrosu ile ilgili alanda lisans ve lisansüstü öğrenim görmek isteyen yerli ve yabancı tüm öğrenciler için en doğru tercih olacaktır. 


Amaç ve Hedefler

Amaç:

Ziraat mühendisliği temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiği, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile tohum teknolojisi konularına odaklanan, bilimsel esaslara dayalı çağdaş bir eğitim-öğretim programı uygulayarak bitki ıslahı ve genetiği konusunda uzmanlaşmış tarımsal genetik mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef: 

Alanın gerektirdiği tüm çağdaş eğitim-öğretim olanaklarını kullanarak ve uluslararası ortak öğretim programları uygulayarak bilimsel, teknolojik ve sosyal yönden donanımlı, vizyon sahibi mezunlar veren; yerli ve yabancı öğrencilerin öncelikle tercih ettiği bir bölüm olmak eğitim-öğretim açısından öncelikli hedeflerimizdir. Ayrıca bilimsel araştırmalar açısından bitki ıslahı ve genetiği alanında uluslararası alanda bir referans merkezi olmak ve ürün odaklı projeler yürüterek üniversite-özel sektör işbirliğini hayata geçiren örnek bir bölüm olmak bölümümüzün temel hedefleridir.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSİ unvanı alacak ve kamu kurumları ve özel kuruluşlarda da ZİRAAT MÜHENDİSİ olarak çalışma hakkı kazanacaktır.

TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de başarılı olanların SAYISAL puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Programa kabul edilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık yoğun İngilizce Hazırlık Programına katılacaklardır. Son üç yılda alınmış olması koşulu ile YDS sınavından en az 60 veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan en az eşdeğer düzeyde puan aldığını belgeleyenler İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olacaktır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları doğrudan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. 

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.İletişim

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE 

Tel: 0388 225 21 48 

Faks: 0 388 225 23 85 

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr 

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni eğilimlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. 

Program öncelikli olarak bitkisel üretim sistemleri ve yöntemleri, bitki ıslahı ve genetiği, gen kaynakları, biyoinformatik, tarımsal biyoteknoloji ve tohumluk üretim teknikleri alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulama, tarımsal genetik mühendisliğinin farklı alanlarını anlama, tarımsal genetik mühendisliğinin en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Tarımsal Genetik Mühendisliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: 

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 62 – Tarım, Orman ve Su Ürünleri 

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi 

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62 - Tarım, Orman ve Su Ürünleri 

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 

Arazi Çalışması 

Grup Çalışması 

Laboratuvar 

Okuma 

Ödev 

Proje Hazırlama 

Seminer 

Staj 

Teknik Gezi 

Web Tabanlı Öğrenme 

Uygulama 

Yerinde Uygulama 

Mesleki Faaliyet 

Sosyal Faaliyet 

Tez Hazırlama 

Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümden mezun olacak öğrenciler, tohumluk üretimi, çeşit ıslahı, pazarlaması vb alanlarda faaliyet gösteren firmalarda, moleküler genetik, doku kültürü, biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarda istihdam olanağı bulacaklardır. Mezunlar aynı zamanda genel ziraat mühendisliği bilgilerine de sahip olacaklarından tarımsal üretim ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüm firmalarda istihdam edilebilirler. Bunun dışında kamuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlarda; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb) bünyesinde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb konularda kendi özel işletmelerini açabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, 

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak,

· 45 günlük yaz stajını tamamlamak gerekmektedir.

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniveristesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda genel sınav notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 

· Ara Sınav 

· Genel Sınavı 

· Telafi Sınavı 

· Kısa Sınav 

· Ödev Değerlendirme 

· Rapor Sunma 

· Bilgisayarla Sunum Yapma 

· Tez Sunma 

· Belge Sunma

Sınavlar

Öğrencilerin, TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan genel sınavlarla ölçülmektedir. 

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir. 

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmede ki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. 

Ara sınav ve genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınav ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve genel sınavın katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. 

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya genel sınav gerektirmeyen dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel sınav) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: 

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, 

· 45 günlük yaz stajını tamamlamak gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:03.12.2023