GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Türkiye’de tarımsal genetik mühendisliği alanında İngilizce hazırlık sınıfı olan ve İngilizce eğitim veren tek bölüm olması,

2. Genç, dinamik, üretken ve uluslararası deneyimli bir akademik kadronun bulunması,

3. Arazi ile laboratuvar araştırma ve uygulama altyapısının çok iyi olması,

4. Uygulama ağırlıklı ve sektörle bütünleşen bir öğretim programının olması,

5. Fakülte öğrencilerinin kullanımına tahsis edilmiş yurtların bulunması,

6. Kayıt yaptıran öğrencilerin tamamına karşılıksız burs verilmesi,

7. Uluslararası ikili işbirliği programlarının olması,


Zayıf Yanlar

1. Bazı anabilim dallarında yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması,

2. Yardımcı personel (teknisyen, tekniker, uzman vb.) kadrolarının bulunmaması,

3. Bölümün Türkiye’de ilk ve tek olması nedeniyle tanınırlığının düşük olması,

Fırsatlar

1. Güçlü bir özel sektör desteğinin bulunması,

2. Niğde ilinin yüksek bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olması,

3. Türkiye’de yerli çeşit ıslahı ve yerli tohumluk üretimi konularına ilgi ve desteğin artması,

4. Tarım sektöründe yabancı dil bilen, nitelikli mezunlara olan talebin artması,

5. Bölümümüze ilk üç sırada yerleşenlere YÖK bursu verilmesi.


Tehditler

1. Niğde ilinin, coğrafi konumu ve gelişmişlik düzeyi açısından öğrenciler için bir cazibe merkezi olmaması,

2. Çok fazla sayıda Ziraat Fakültesinin olması.

Son Güncelleme Tarihi:06.07.2018