IV. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi Sona Erdi


Üniversitemiz Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik
Mühendisliği öğrencileri tarafından “IV. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi”
gerçekleştirildi.

Kongrenin ana gayesi bitki ıslahı ve bitki ıslahı ile ilişkili konulara ilgi duyan, bu alanlarda
çalışan öğrencileri aynı çatı altında toplayıp, aralarındaki diyaloğu arttırarak, gelecekteki
çalışmalarında daha kolektif bir yapı kazanmalarını sağlamaktır.

Kongrede, Rektörümüz Prof.Dr. Hasan USLU, Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Hamdi DOĞAN,
Dekanımız Prof.Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Bölüm Başkanımız Doç.Dr. Ufuk DEMİREL
ve kongre düzenleme kurulu adına Arş.Gör. Orkun GENCER açılış konuşmaları yaptı.

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hakan ÖZKAN, UNİ TARIM’dan Özgür Savaş
OĞUL, Erciyes Üniversitesi’nden Doç.Dr. Kahraman GÜRCAN, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden Dr.Öğr.Üyesi Emre AKSOY ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden
Prof.Dr. Sedat SERÇE, kongreye davetli konuşmacı olarak katılarak, bitki yetiştiriciliği, ıslahı
ve genetiği konularında öğrenciler için çok yararlı sunumlar yaptılar.

Kongrenin açılış bölümünde elma üretiminde Niğde’nin önemine özel vurgu yapıldı.

Öğrenci odaklı kongrede bu yıl 3 farklı üniversiteden 34 sözlü ve poster sunumu ile 51 katılımcı
yer aldı. IV. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi kapsamında, bitki ıslahı ve genetiği
alanında güncel gelişmeler ve araştırmalar ele alındı, ülkemizde bu alanlarda tez çalışmaları
yürüten lisans ve lisansüstü öğrencileri başta olmak üzere bitki ıslahı ve genetiğine ilgi duyan
gençler yaptıkları çalışmaların sonuçlarını birbirleriyle paylaştılar ve tartışlar.

Ayrıca kongre bünyesinde, Doç.Dr. Ahmet Latif TEK tarafından “Uygulamalı Bitki Genom
Elementlerinin Keşfedilmesi” başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Kongreye katılan öğrenciler, kongrenin kendilerine çok önemli bilgi ve deneyim kazandırdığını
ifade ettiler.