Neden Tarımsal Genetik Mühendisliği?

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, tarımsal alanda yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler için bitki ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji, tohumluk üretimi, tarımsal gen kaynakları ve biyoinformatik gibi konulara yoğunlaşan, ülkemizde benzeri olmayan yeni ve özgün bir alternatif sunmaktadır. Sektörün büyüklüğü ve yetişmiş elemana olan ihtiyaç göz önüne alındığında, mezunların iş sorunu yaşaması söz konusu olmayacaktır. 

Ülkemizin en fazla yetişmiş elemana ihtiyaç duyduğu bir alanda, tam donanımlı araştırma ve uygulama olanaklarına sahip, alanında uzman öğretim üyelerinin bulunduğu %100 İngilizce eğitim veren çağdaş bir öğretim ortamında; 

-Öğrenci odaklı bir öğretim programında kaliteli bir eğitim almak, 
-Gen kaynaklarımızı ortaya çıkarmak, korumak ve ülkemiz yararına ürüne dönüştürmek, 
-Tohumda dışa bağımlılığımızın ortadan kaldırılmasına, ülkemizi tohumluk konusunda dünyanın lider ülkelerinden birisi olmasına katkı sağlamak isteyen tüm idealist gençlerimizi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümüne davet ediyoruz. 

Fakülte tanıtım videomuzu buradan izleyebilirsiniz.

MEZUN OLDUKTAN SONRA NE OLACAK?

Bölümden mezun olacak öğrenciler, tohumluk üretimi, çeşit ıslahı, pazarlaması vb alanlarda faaliyet gösteren firmalarda, moleküler genetik, doku kültürü, biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarda istihdam olanağı bulacaklardır. Mezunlar aynı zamanda genel ziraat mühendisliği bilgilerine de sahip olacaklarından tarımsal üretim ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüm firmalarda istihdam edilebilirler. Bunun dışında kamuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlarda; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb) bünyesinde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb konularda kendi özel işletmelerini açabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSİ unvanı alacak ve kamu kurumları ve özel kuruluşlarda da ZİRAAT MÜHENDİSİ olarak çalışma hakkı kazanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi:07.08.2018