Program Çıktıları

PÇ1

Temel fen bilimleri ve tarım bilimleri alanlarında bilgi sahibi olur ve uzmanlık alanında kullanma becerisi kazanır.

PÇ2

Sorunları tanımlama, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama ve bilgi üretme becerisi kazanır. Elde ettiği veya başkalarının sunduğu bilgilerin doğruluğunu değerlendirme becerisi kazanır.

PÇ3

Kendi yaşadığı toplum hakkında bilgi sahibi olur. Toplumsal sorumluluk bilinci kazanır. Toplum için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisi kazanır. Farklı disiplinlerle bir arada çalışabilme becerisi kazanır.

PÇ4

Tarımla ilgili problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve tarımsal genetik mühendisliği ile bitki ıslahı yaklaşımlarıyla bu sorunları çözme becerisi kazanır.

PÇ5

Tarımsal üretim, ekosistem, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, biyoenerji ve teknoloji kullanımına yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

PÇ6

Bitki gelişimi, bitki genetiği, moleküler biyoloji, bitki genetik kaynakları ve bitki ıslahı konularında bilgi sahibi olur ve bu bilgileri tarımsal sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanır.

PÇ7

Tarımsal genetik mühendisliği ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. İlgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür. Danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Mesleğini severek ve inanarak yapar.

PÇ8

Tarımsal genetik mühendisliği ile ilgili uygulamalar için gerekli olan teknikleri, bilgisayar yazılımlarını, teknolojileri ve modern araçları kullanma ve projelendirme becerisi kazanır.

PÇ9

Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine katkı sağlar.

PÇ10

Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünme ve farklı bakış açısı geliştirme yeteneği kazanır. Hayat boyu öğrenme becerisi kazanır.

PÇ11

Bilgilerini paydaşları ve konu uzmanı olmayanlar ile paylaşabilir ve onları bilgilendirebilir. Etkin iletişim kurma becerisi kazanır ve bilgilerini paydaşlarına anlatabilecek yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olur.

PÇ12

Farklı kültürlerle yaşama ve sosyal yaşama uyum sağlama deneyimi kazanır. Uluslararası meslektaşları ile iletişim kuracak en az bir yabancı dil öğrenir.

PÇ13

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Özellikle ıslahçı hakları ve biyogüvenlik konuları olmak üzere tarımsal konularla ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur ve buna uygun hareket eder.

PÇ14

İnisiyatif kullanma ve yönetim becerisine sahip olur. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ15

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, toplumlar arası ilişkiler, kalite kültürü, kültürel değerler, sanatın gerekliliği ve korunması, bilimin önemi ve tarihsel gelişimi ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Son Güncelleme Tarihi:06.07.2018