Program Çıktıları
 1. Orta öğretimde kazanmış olduğu temel bilgilerin üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olur.
 2. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.
 3. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
 4. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 5. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Yaşam boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahip olur.
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
 8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır.
 9. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 10. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 11. Araştırma ve incelemeye yönelerek proje yönetme becerisi kazanır.
 12. Küresel ölçekte çalışabilecek iletişim becerisi ve vizyonuna sahip olur.
 13. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 14. İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında bilgi ve bilinç sahibi olur.
 15. Sosyal sorumluluk, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet konularında farkındalığa sahip olur.
Son Güncelleme Tarihi:27.11.2023