Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders FTP1001 ANATOMİ 3 1 4
Anatomiye Giriş, Terminoloji, Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket Sistemi, Üst Ekstremite Kemik ve Eklemleri, Hareket Sistemi, Alt Ekstremite Kemik ve Eklemleri, Hareket Sistemi, Skeleton Axiale Eklemleri, Baş ve Gövde Kasları, Hareket Sistemi, Alt ve Üst Ekstremite Kasları, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Uro-Genital Sistem Anatomisi, Kalp ve Dolaşım Sistemi Anatomisi, Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi, Periferik Sinir Sistemi Anatomisi , Otonom Sinir Sistemi Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi.
Zorunlu Ders FTP1003 FİZYOLOJİ 2 0 4
Fizyolojik Prensipler ve Hücre Fizyolojisi, Dokular, Düz Kas ve İskelet Kası İşlevleri Mekanizması, Asit – Baz Dengesi, Sıvı Elektrolit Dengesi, Kan Fizyolojisi, Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Üriner Sistem Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi İşlevleri, Periferik Sinir Sistemi İşlevleri, Duyu Sistemi İşlevleri.
Zorunlu Ders FTP1005 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 3
Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Merkezi Sinir Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Hareket Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi Terimlerin ayırt edilmesi ve kullanabilmesini içerir.
Zorunlu Ders FTP1007 ELEKTROTERAPİ I 3 1 6
Eletroterapinin Tarihçesi, Elektrofizyolojik Temel Bilgiler, Düz Akımın Elde Edilişi, Fonoforezis, İyontoforozis, Düz Akımın Modifiye Şekilleri(faradik-sinüzoidal), Galvano-faradik Akımlar (diadinamik akımlar), Elektrodiagnoz, Orta Frekanslı Aakımlar, Rus akımları, Alçak Frekanslı Akımlar, Biofeedback.
Zorunlu Ders FTP1009 FİZYOTERAPİ TEKNİKERLERİ İÇİN FİZYOTERAPİYE GİRİŞ 2 0 3
Sağlık Ekibinin Bir Üyesi Olarak Fizyoterapi Teknikerliği, Fizik Tedavide Klinik Uygulamalar, Fizik Tedavi İş Alanı, Fizyoterapi’ de Başlıca Uygulama Alanları, Etik ve Profesyonellik, Kanunlar ve Düzenlemeler, İletişim Becerileri, Dokümantasyon ve Medikal Kayıt, Eğitim, Öğretim ve Medikal Terminoloji, Enfeksiyon Kontrolü, Hastanın Hazırlanması, Vital bulgular ve Klinik Ortamda Hasta Güvenliği, Hasta Pozisyonlanması, Vücut Mekanikleri ve Transfer Yöntemleri, Tekerlekli Sandalyeler, Yardımcı Cihazlar ve Yürüme Eğitimi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders FTP1002 ISI-IŞIK-HİDROTEPİ 2 2 6
Isının Fiziksel Özellikleri, Işığın Fiziksel Özellikleri, Yüzeyel Isı Ajanları, İnfraruj, Laser, Ultraviole, Helyoterapi, Soğuk Uygulama Prensipleri, Hidroterapi ve Hidroterapi Yöntemleri, Mekanik Uyarı ile Su Uygulamaları (Girdap Banyoları,Kelebek Banyoları,Whirpool,Zıt Banyolar), Fluiodoterapi, Nemli Sıcaklık Uygulamaları (Hotpack, Parafin, Sauna, Buhar Banyoları),Kaplıcalar..
Zorunlu Ders FTP1004 FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 0 4
Hasta Hikayesi ve Değerlendirme, Hareketin Temel Prensipleri, Postür ve Postür Analizi, Kısalık Testleri, Esneklik ve Hipermobilite, Antropometrik Ölçümler, Üst ekstremite ve Alt Ekstremite Eklem Hareket Açıklığının Değerlendirilmesi, Kas Gücünün Değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders FTP1006 KİNEZYOLOJİ 3 0 4
Kinezyolojiye Giriş ve Tanımı,Vücudun Referans Düzlemleri ve Koordinat Sistemi, Kemik ve Kıkırdak Dokusu,Eklem Kinetiği ve Hareket Tipleri, Kollejen ve Kas Dokusu, Üst Ekstremite Kinezyolojisi, Alt Ekstremite Kinezyolojisi, Servikal Omurga Biomekaniği, Lomber Omurga Biomekaniği, Torakal Omurga Biomekaniği, Postür, Yürüme Analizi, Patolojik Yürüyüşler, Denge ve Koordinasyon.
Zorunlu Ders FTP1008 ELEKTROTERAPİ II 2 3 6
Elektriksel Kirlenme, Elektrik Şoku, Ultrason, Tens, Yüksek Voltajlı Kesikli Akım, Akımların Kesiklendirmesi ve Surgelendirme, Magnetoterapi, Elektrokorpereal Şok (ESWT), Mikroakım Tedavisi, FES, Kısa Dalga Diatermi, Uzun Dalga Diatermi, Radar Diatermi, Mikrodalga Diatermi.
Zorunlu Ders FTP1010 FİZYOTERAPİDE ORTEZ-PROTEZ KULLANIMI 3 0 3
Hasta Hikayesi ve Değerlendirme, Hareketin Temel Prensipleri, Postür ve Postür Analizi, Kısalık Testleri, Esneklik ve Hipermobilite, Antropometrik Ölçümler, Üst ekstremite ve Alt Ekstremite Eklem Hareket Açıklığının Değerlendirilmesi, Kas Gücünün Değerlendirilmesi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FTP2001 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 2 2 4
Terminoloji, Kırık Tanımı ve İyileşmesi, Yumuşak Doku Travmaları, Omuz, Dirsek, El, El Bileği Patolojileri, Servikal, Torakal ve Lumbal Bölge Patolojileri, Kalça, Diz, Ayak ve Ayak Bileği Bölgesi Patolojileri, Romatolojik Hastalıkların Patofizyolojisi ve Güncel Yaklaşımlar.
Zorunlu Ders FTP2003 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 2 2 3
Terminoloji, Gelişim Nörolojisi, Motor Sistem, Tonus ve Refleksler, Duyu Sistemi ve Ağrı, Ön Boynuz Hücresi Hastalıkları, Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları, Medulla Spinalis Yaralanmaları, Motor Nöron Problemleri, Sinir-Kas Kavşağı Hastalıkları, Kas Hastalıkları, SVO.
Zorunlu Ders FTP2005 MASAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 2 2 3
Masaj tarihi ve Masaj Tanımlamaları, Masaj Çeşitleri, Klasik Masajda Temel hareketler ve Uygulamaları, Klasik Masaj Prensipleri, Masaja Hazırlık, Masajın Endikasyonları ve Kontrendikasyonları, Masaj Planlaması ve Kullanılan Metaryaller, Hazırlık Evresi, Klasik Masajın Etkileri ve Uygulanabilirliği, Klasik Masaj Bölgesel Tedavi, Yüz Masajı, Sırt Masajı Üst Ekstremite Masajı, Alt Ekstremite Masajı, Spor Masajı.
Staj Dersi FTP2007 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders FTP2009 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 3 0 4
İş Uğraşı Terapisi Nedir? Rekseasyonel Aktiviteler, Fiziksel ve Zihinsel İş Uğraşı, Ambulasyon Aktiviteleri ve Yardımcı Gereçler, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Günlük Yaşam Aktivitelerinin Eğitimi, Hemipleji Hastalarında İş Uğraşı Tedavisi, Yürüme Eğitimi, Yardımcı Gereçlerin Kullanımı ve Bakımı, Günlük Yaşamda Transfer Aktivitelerinin Uygulanması.
Seçmeli Ders FTP2011 TEDAVİ EDİCİ EGZERSİZLER 3 0 4
Tedavi Hareketlerinde Temel Prensipler, Egzersiz Tedavisinin Amaçları, Egzersizlerin Sınıflandırılması, Normal Eklem Hareketi (NEH), Güçlendirme (dirençli) egzersizleri, NEH Açıklığını Artırmada Germe Egzersizinin Rolü, Grup Egzersizleri Avantaj ve Dezavantajları, Denge ve Koordinasyon Egzersizleri, Nörofizyolojik Egzersizler, Bölgesel Egzersiz Tedavisi (yüz, servikal omurga, omuz, dorsal omurga, lomber omurga, kalça, diz ayak bileği ve ayak)
Seçmeli Ders FTP2013 YAŞLILARDA FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI 3 0 4
Geriatrik Fiziksel Rehabilitasyonda Genel Prensipler,, Yaşlanmanın Tanımı, Yaşlanma İle Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler, Geriatrik Rehabilitasyonda Fonksiyonel Değerlendirme, Yaşlılarda Postür, Denge ve Yürüme, Yaşlılarda Düşme, Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Yaşlılarda Fiziksel Aktivitenin Oluşturabileceği Olumsuzluklar, Yaşlılarda Ortopedik ve Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Yaklaşımları, Yaşlılarda İnkontinansda Fizyoterapi Yaklaşımları, Yaşlılarda Ortez, Yardımcı Cihazlar, Günlük Yaşam Aktivitelerini Kolaylaştırıcı Teknolojiler.
Seçmeli Ders FTP2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 4
Çevresel değerler ve ekolojik dengenin tahribi, bozulması ve yok olması, önleme, mevcut bozulmaları giderme, çevreyi iyileştirme ve geliştirme, çevre kirliliğini önleme, iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü, meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgiler.
Seçmeli Ders FTP2017 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 4
Bu derste temel amaç, öğrencilerin eğitim öğretim aldığı alanlarıyla ilgili eksik olan yönlerini tamamlama, eksikliğini hissettiği konularda araştırma yapma, rapor hazırlama ve gerektiğinde sunum yapma gibi yeterlilikleri kazandırmaktır. Bu bağlamda bir araştırma yaparken nasıl bir yöntem izleyeceği, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın konusu, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının rapor hâline dönüştürülmesi, kaynak taraması, sunuma hazırlık yapılması ve sunumu yapılması gibi olgular öğrencilere öğretilir. Ayrıca araştırmasının sonunda bir rapor hazırlarken rapor bölümlerini nasıl oluşturması gerektiği, kaynakların nasıl verileceği ve elde ettiği bulguları bir sunum halinde nasıl sunacağı konusunda bilgi verilecektir.
Seçmeli Ders FTP2019 HALK SAĞLIĞI 3 0 4
Bu dersin temel amacı sağlığın korunması ve güçlendirilmesi gereken bir değer olduğu, ruh ve beden hastalıklarının sakınılması gereken unsurlar olduğu, bireylerin toplum ve çevreleriyle bütünlük içinde olduğu görüş ve anlayışının kazandırmaktır. Halk sağlığının tarihçesi, tanımlar ve kavramlar, önemli halk sağlığı sorunları, çevre sağlığı, beslenme sorunları, aile planlaması, yaşlı sağlığı, okul sağlığı, ruh sağlığı, okul sağlığı, çocuk sağlığı, anne sağlığı, bağışıklama, meslek etiği, hasta hakları konulara değinilecektir. Bu bağlamda derste, çevre sağlığından başlamak üzere kişi ve toplumun ruh ve beden sağlığı, toplumsal veya bireysel madde bağımlılığı, bireysel sağlık eğitimi ve ana-çocuk sağlığı gibi temel halk sağlığı konuları işlenecektir.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FTP2002 PEDİATRİK HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 2 3 5
Çocuklarda Normal Motor Gelişim, Normal ve Patolojik Refleksler, Postüral Reaksiyonlar, Çocukluk Çağı Hastalıkları, Obstretrik Brachial Pleksus Yaralanmaları, Gelişimsel Musküler Tortikollis, Mental Reterdasyon, Çocuklarda Dil Gelişimi ve Konuşma, Nöromusküler Hastalıklar, Serebral Palsi.
Zorunlu Ders FTP2004 KARDİYOPULMONER HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 2 3 5
Öğrencilere solunum ve kalp hastalıkları ile ilgili teorik bilgiyi ve hastalar değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını düzenleme ve bu programı uygulayabilme becerisini kazandırma. Kardiyopulmoner rehabilitasyonun tanımı ve uygulamaları, patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, hastaların değerlendirilmesi, tedavi metodları (solunum egzersizleri, öksürme, huffing, dispnöyü rahatlatmak için gereken uygun pozisyon, postüral direnaj, perküsyon, shaking, vibrasyon, torasik cerrahi rehabilitasyonu, obstrüktif ve restrüktif akciğer hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, koroner arter hastalığı risk faktörleri, egzersiz testleri, MI rehabilitasyonu).
Staj Dersi FTP2006 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders FTP2008 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Deontoloji Nedir? Tanım ve Giriş, Etik Kavram ve İlkeler, Meslek Nedir? Mesleği Meslek Yapan İlkeler, Sağlık Hizmetlerinde Ekip Çalışması, Sağlık Personelinin Toplumdaki Yeri, İlkçağda Ortaçağda Yeniçağda Yakın Çağda Hasta ve Yaşlı Bakımı, Ülkemizde Sağlık Meslekleri ve Gelişimi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi , Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları, Kişi Özerkliğine Saygı Göstermek, Geriatri ve Etik, Yaşlı Bakım ile İlgili Yasa ve Yönetmelikler, Mesleki Gizliliği Korumak ve Özel Yaşama Saygı Göstermek, Sağlık Hizmetlerinde Etik Sorunlar, Kaynakların Dağıtımında Adalet, Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Kötü Uygulamalar,, Ayrım Yapmamak, Çıkar İlişkisi Kurmamak, Ötanazi ve Etik, Bilimsel Bilgi Kullanmak, Organ Transplantasyonlarında Etik, Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Yükümlülükleri.
Seçmeli Ders FTP2010 FARMAKOLOJİ 3 0 4
Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların farmakokineği (emilim, dağılım, metabolizma, itrah) , ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların yan etkileri, ilaç zehirlenmeleri ve tedavisi, sıvı-elektrolit ve asid baz dengesi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, vitaminler, solunum sistemini etkileyen ilaçlar (astım ilaçları, antitussif ve ekspektoranlar) , GİS farmakolojisi (laksatif-purgatifler, antiemetikler, antidiyareikler, ülser ilaçları) , KVS farmakolojisi (hipertansiyon, kalp yetmezliği ve angina tedavisinde kullanılan ilaçlar) , kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, ektoparazit ilaçlar, endokrin sistem farmakolojisi (seks hormonları, antidiyabetikler ve antitiroid ilaçlar) , analjezik ilaçlar, ilaç bağımlılıkları.
Seçmeli Ders FTP2012 İLK YARDIM 3 0 4
İlk ve Acil Yardımın Tanımı, Temel İlkeleri, Amacı ve Yasal Yönleri, Hastanın/Yaralının Değerlendirilmesi, Koma Pozisyonu, Yetişkinlerde ve Çocuklarda Solunum Yolu Tıkanması, Solunum ve Dolaşımın Durması ve Kalp Akciğer Canlandırılması (CPR) (Yetişkin ve Çocuklarda),Diyaliz hastalarında acil durumlar , Kanamalar, Şok ve Şok Tedavisi, Kardiyak Aciller, Temel ve İleri Yaşam Desteği, Hematolojik ve İmmünolojik Aciller, Genitoüriner Aciller, Nörolojik Aciller, Metabolik Aciller, Toksikolojik Aciller, Hayvan Sokmaları ve Isırmaları, Toraks Travmaları, Abdominal Travmalar, Kas İskelet Sistemi Acilleri, Yüz, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Diş Travmaları, Multiple Travmalar, Yanık, Donma, Sıcak Etkisi ile Oluşan Bozukluklar, Sivil Savunma, Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri, Kitle İmha Silahları (NBC), Triaj, Afetler, Acil Servis Organizasyonu ve Standartları.
Seçmeli Ders FTP2014 FİZİKSEL UYGUNLUK VE PERFORMANS 3 0 4
Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Kondisyonel ve Motorik Özellikleri , Kondisyon Çalışmaları, Sağlıklı Beden ve Sağlıklı Yaşam İçin Yaklaşımları, Yeterli ve Dengeli Beslenmek , Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevleri, Antrenman Teknikleri , Su Üzerinde Yüzme, Yüzme Teknikleri, Suda Can Güvenliği Sağlama, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri ,Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 2, Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri.
Seçmeli Ders FTP2016 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3 0 4
Bu dersin amacı, çalışma ortamındaki kişilerin kendileri, iş arkadaşları ve bağlı bulundukları örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon gibi konularda gerekli bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bu derste, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar tanıtılır ve davranış bilimlerinin ortaya çıkışı, etkilendiği çağdaş yaklaşımlar, ilgili bilim dalları ile incelendiği sistemler hakkında bilgiler verilir. Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, öğrenme teorileri ve çeşitleri öğrenme ilkeleri ile stratejileri kişilik teorileri konuları anlatılır. Ayrıca, algılama, atfetme, öğrenme süreçleri, güdüleme, iş tatmini, mobbing ve kurumsal bağlılık gibi konular güncel örnekler verilerek işlenir.
Seçmeli Ders FTP2018 GÜZEL KONUŞMA VE BEDEN DİLİ 3 0 4
Bu derste öğrencilere etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırılmak amacıyla diksiyon sanatı ve beden dili hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere Sözlü ve sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan itişim gibi birçok iletişim yöntemleri hakkında bilgi sunulacaktır. Bu derste, Türkçenin gramer yapısını bilmenin cümle bozukluklarının önlenmesi ve düşünüleni doğru aktarmadaki rolü, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları, ulama, vurgu, tonlama, söz noktalaması, kavşak, ünlü ve ünsüzlerin söylenişi, dilimizdeki Arapça -farsça sözcüklerle batıdan giren sözcüklerin doğru telaffuzu öğrencilere öğretilecektir.
Seçmeli Ders FTP2020 KARİYER PLANLAMA 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4