Hedefleri
  1. Fizyoterapi temel yöntemleri ile ilgili uygulamalara ait kavram ve terimleri bilen,
  2. Fizyoterapi ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen,
  3. İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilen,
  4. Fizyoterapi hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların kullanımı hususunda beceri kazanan,
  5. Mesleğin gerektirdiği tüm yetkinliğe sahip fizyoterapi teknikeri yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir.


Son Güncelleme Tarihi:21.08.2020