Yayınlar
  1. OLCABEY ERGİN GÜLAY, ÖZTÜRK AYTEN, GÖRÜR GAZİ, "Evaluation of Interactions Among Aphids, Endosymbionts, and Host Plants: A Foresight for the Future".Uluslararası- Hakemli - EBSCO - Derleme Makale - Atatürk University Journal of Agricultural Faculty - Doi: 10.54614/AUAF.2022.1002421
  2. GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,OLCABEY ERGİN GÜLAY,AKYÜREK BAŞAK, "The Aphid Fauna of Turkey: An Updated Checklist",Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Archives of Biological Sciences.
  3. GÖRÜR GAZİ,TEPECİK İLKER,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,OLCABEY ERGİN GÜLAY, "Additions to the Turkish Aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae)"Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - North-Western Journal of Zoology.
  4. GÖRÜR GAZİ,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,AKYÜREK BAŞAK,OLCABEY ERGİN GÜLAY, "A contribution to the knowledge of the Turkish aphid (Hemiptera: Aphidoidea) fauna"Uluslararası - Hakemli - ZOOLOGİCAL RECORD - Özgün Makale - EPPO.
  5. ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT, Düz Meryem Esma, KELEŞ ALİ, Raşimoğlu Rabia, GÜLER MEHMET AKİF, KADIYORAN CENGİZ, YILMAZ MEHMET TUĞRUL, "Kadans Ve Kadans’ı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi"  Ulusal - Hakemli - TR DİZİN - Araştırma Notu - Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi.
  6. ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT, ŞEKER MUZAFFER, POYRAZ NECDET, ÖZEN KEMAL EMRE, EROL SEYİT, AKIN SAYGIN DUYGU, "Arteria Renalis’in Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Morfometrik Analizi" Ulusal - Hakemli-Özgün Makale - Mevlana Tıp Bilimleri.
Son Güncelleme Tarihi:29.10.2023