Beceri ve Yetkinlikler

ALANA ÖZGÜ BECERİ VE YETKİNLİKLER

 1. Mesleki iletişim becerisini geliştirme
 2. Mesleki uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma
 3. Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
 4. Mesleki sorumluluk bilinci kazanma
 5. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
 6. Mesleki etik değerlerin farkında olma
 7. Mesleki alanda hastalara doğru bilgi verebilme
 8. El-göz koordinasyonunu kurma


GENEL YETKİNLİKLER

 1. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiplik
 2. Bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme
 3. Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma
 4. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
 5. İletişim tekniklerini kullanma
Son Güncelleme Tarihi:24.08.2020