GZFT Analizi

Güçlü Yanları

 1. Yüksekokulumuzun alanında deneyimli, dinamik ve idealist akademik personele sahip olması
 2. Yüksekokulumuzun şehir merkezinde olması,
 3. Akademik ve idari personelimizin teknolojik olanaklara sahip olması,
 4. Kesintisiz internet olanağının sunulması,
 5. Mezunlarımızın özel sektörde iş bulma olanaklarının fazla olması,
 6. Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması,
 7. Akademik ve idari personelin öğrencilerle olan iletişiminin güçlü olması,
 8. Programa gelen öğrencinin ilgili ve istekli olmasıdır.

Zayıf Yanları

 1. Öğrencilerin spor faaliyetlerinde bulunabilecekleri tesislerin olmaması,
 2. Teknik donanımlı sınıf sayısının yeterli olmaması,
 3. Okulumuzun ve programın yeterince tanınmıyor olması,
 4. Yüksekokulumuzun kütüphanesinin yetersizliğidir.

Fırsatlar

 1. Sektörde Fizyoterapi teknikerine olan ihtiyacın artması,
 2. Özel sektördeki ve devlet hastanelerindeki fizik tedavi ünitelerinin yeterli olması ve bu kurumlarla geniş iş birliği (stajlar) dir.

Tehditler

 1. İstihdamın artan mezun sayısı ile paralel olarak artmaması ve devlet hastanelerindeki kadroların yetersiz olması,
 2. Mesleki hakların yetersizliğidir.
Son Güncelleme Tarihi:21.08.2020