Eğitim Amaçları
  1. Araştıran, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan ve evrensel düşünebilen kişiler yetiştirmek
  2. Alanının gerektirdiği bilgi ve tecrübelere sahip olmak
  3. Mesleğinde ve günlük yaşamında teknolojik gelişmelere sağlıklı bir biçimde ayak uydurabilmek
  4. İlgi ve yetenekleri yönünde kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak fizyoterapi teknikerliği mesleğinin becerilerine sahip olmak
Son Güncelleme Tarihi:21.08.2020