Program Çıktıları
 1. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.
 2. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler. 
 3. Mesleğinde aranan güncel bilgi, beceri ve niteliklere sahip olur.
 4. Hayat boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahip olur. 
 5. Kalite konularında bilgi ve bilinç sahibi olur.
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
 7. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır. 
 8. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 9. Araştırma ve incelemeye yönelerek proje yönetme becerisi kazanır.
 10. Küresel ölçekte çalışabilecek iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.
 11. İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında bilgi ve bilinç sahibi olur.
 12. Sosyal sorumluluk, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet konularında farkındalığa sahip olur.


Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023