Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları


PÇ1

Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.

PÇ2

Tasarım eskizleri oluşturur, tasarım ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar.

PÇ3

Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.

PÇ4

Tekstil  hammaddelerini ,malzemelerini ve yardımcılarını tanır.

PÇ5

Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır ve çalışmalarını izler.

PÇ6

Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları fark eder.

PÇ7

Tema  belirleyerek  proje ve koleksiyon tasarlar.

PÇ8

Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.

PÇ9

Moda tasarım uygulamaları için  gerekli  olan   bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini  etkin kullanır.

PÇ10

Moda   alanına  özgü kalite yeterliliklerini uygular.

PÇ11

Moda  tasarımı alanında işletmelerde planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip eder.

PÇ12

Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.

PÇ13

Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.

PÇ14

Bireysel olarak; disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak etkin şekilde çalışır.

PÇ15

Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.

PÇ16

Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.

PÇ17

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

PÇ18

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.

PÇ19

Kendi çalışmalarını dışarıdan objektif bakış açısı ile izleyip özeleştiri yetkinliğine sahip olur.

PÇ20

Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.

PÇ21

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.

PÇ22

Moda alanında marka oluşturma   ve pazarlama çalışmalarını etkin bir şekilde yürütür.

PÇ23

Moda tasarımı süreçlerini uygun şekilde tasarlarayarak amaca uygun şekilde gerçekleştirir.Son Güncelleme Tarihi:02.07.2018