Hoşgeldiniz


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde görevini sürdürmekte olan 4 yardımcı doçent ve 35.madde ile görevlendirilen 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün aşağıda sıralanan maddelerin entegrasyonunda öncü bölümlerden biri olması amaçlanmaktadır. 

  1. Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim
  2. Burs ve araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi
  3. Öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik


Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplumun oluşumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.