GZFT Analizi

Gzft Analizi 

Güçlü Yanlar 


1 : Mezunların öğretim teknoloğu ve bilgisayar öğretmeni olarak istihdam olanağının olması.
2 : Özel sektörde iş bulabilme olasılığının yüksek olması.
3 : Öğrencilerine çok yönlü bir eğitim verebilecek durumda olması.

Zayıf Yanlar 


1 : Bölümün doktora öğrencisinin olmayışı.

Fırsatlar 


1 : Üniversitemizin tüm birimlerine teknik destek sağlayabilecek olması.
2 : Alınacak öğretim elemanları ile geleceğe yönelik akademik çalışmaların artması.
3 : Yeterli öğretim üyesi sayısına ulaşınca yüksek lisans açma kapasitesinin olması.
4 : Üniversitemizin ilerleyen zamanlarda uzaktan eğitim çalışmalarına verebileceği destek.

Tehditler 


1 : Yeterli öğretim üyesi sayısına ulaşılamadığından doktora düzeyinde öğrenci alınmaması.


Son Güncelleme Tarihi:13.01.2023