Hedefleri

Bölümün Hedefleri 

Bölümün Hedefleri


1 : Öğrencilerin bilgisayar alanında karşılarına çıkabilecek problemlerde onlara uygulama becerisi kazandırarak onları başarılı bir kariyere hazırlamak.
2 : Öğrencileri temel ve en son gelişmeler doğrultusunda bilgisayar okuryazarlığı ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanlarında gerekli bilgilerle donatmak ve onlara bu bilgileri okul ortamlarında uygulama becerisi kazandırmak.
3 : Başarılı birer bilgisayar öğretmeni olarak yetişmeleri için kuramsal bilgileri vermenin yanı sıra onların ilköğretim kurumlarında gözlem yapmalarını ve ders vererek mesleğe hazırlanmalarını sağlamak.
4 : Takım halinde çalışabilme becerisi kazandırmak.
5 : Özellikle bilgisayar ortamında çözülmesi gereken bir problemi anlama, çözüm geliştirme, çözüm aşamalarını ifade etme ve programlama dillerinden en uygun biçimde yazabilme ve sonuca ulaşabilme becerisini kazandırmak.
6 : Öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme ile ilgili bilgileri kazandırmak.
7 : Öğrencilerin, özgün eğitim-öğretim materyalleriyle yazılımlarını geliştirmelerini ve mevcut yazılımları değerlendirmelerine olanak tanıyarak BDÖ uzmanı olarak yetişmelerini sağlamak. 


Son Güncelleme Tarihi:13.01.2023