Genel Bilgi

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde görevini sürdürmekte olan 2 doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Amaç ve Hedefler

Bölümün Amaç ve Hedefleri


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün aşağıda sıralanan maddelerin entegrasyonunda öncü bölümlerden biri olması amaçlanmaktadır. 

  1. Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim
  2. Burs ve araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi
  3. Öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik

Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplumun oluşumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları

Kabul Koşulları


Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Bilgisayar Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 


Öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili Yüksekokul/Fakülte/Enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir. 


Değerlendirme ve Not Sistemi

Değerlendirme ve Not Sistemi


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.


Yeterlilik Ölçütleri


Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. 

Akademik İlerleme Olanakları 


Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Son Güncelleme Tarihi:21.10.2023