Eğitim Amaçları

EĞİTİM AMAÇLARI

  1. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini yetiştirmek
  2. Her yaş düzeyinde çocuklara ve yetişkinlere, İngilizce dinlediğini ve okuduğunu anlama, sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmek
  3. Yabancı dil eğitimi alanındaki meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmak
  4. İngilizceyi yetkin bir biçimde konuşan ve öğreten öğretmenler yetiştirmek
  5. Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış İngilizce öğretmenliği yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek
  6. İngilizceye çok iyi hakim olmasıyla birlikte, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine, milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinmiş, kendi ana dili olan Türkçeyi  de koruyan ve   doğru kullanan öğretmenler yetiştirmek
  7. Bulunduğu çağın değerlerini kavramış, nitelikli, ahlâklı, özverili, idealist öğretmenler yetiştirmek
  8. Alan ve meslek bilgisine ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırmak
  9. İletişim becerileri yüksek düzeyde, sosyal açıdan gelişmiş, yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek
Son Güncelleme Tarihi:19.08.2021