GZFT Analizi

 

GZFT ANALİZİ

GÜÇLÜ – ZAYIF YÖNLER VE

DIŞ ÇEVREDEN KAYNAKLANAN FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Güçlü Yönler

 1. Genç, dinamik ve gelişmeye açık bir akademik kadronun olması
 2. Alanında uzman öğretim elemanlarının olması
 3. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
 4. Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması,
 5. Eğitim-öğretime ilişkin fiziki altyapı ve teknolojik donanımın yeterli olması
 6. Öğretim elemanları ve öğrencilere sunulan kütüphane ve e-kütüphane olanaklarının yeterli olması
 7. Öğrenciler ve öğretim elemanları arasında güçlü ve yakın ilişkinin olması
 8. Üniversite yönetiminin açılması teklif edilen programın sürdürülmesi için gerekli olanakları sağlama konusunda istekli olması
 9. Üniversitemizin sağlık, spor, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, beslenme ve barınma, ulaşım bakımlarından gelişmiş olması ve gerek personel, gerekse öğrenciler açısından herhangi bir sorunun bulunmaması

Zayıf Yönler

 1. Üniversitenin araştırma kaynakları açısından araştırma başına düşen ödeneğin yeterli düzeyde olmaması
 2. Akademik kadronun kazanılması ve geliştirilmesinde karşılaşılacak problemler
 3. Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması
 4. Yüksek Lisans ve Doktora Programının olmaması


Fırsatlar

 1. Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifikası Programları çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkıda bulunmak
 2. Gelecekte Özel Eğitim Öğretmenliği Programı ile çift anadal yapılması durumunda özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara İngilizce öğretilebilmesini sağlamak
 3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişimin ve saygınlığın olması
 4. Önümüzdeki yıllarda öğretim üyesi sayımızı artırarak mevcut öğretim üyelerimizin danışmanlık ve diğer iş yüklerini azaltıp, daha çok akademik çalışma yapmalarını sağlamak
 5. Avrupa Birliği projelerinde diğer eğitim paydaşlarıyla ortak çalışma olanaklarının olması
 6. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasitenin olması


Tehditler

 1. Öğretim Üyesinin gelmemesi ya da anabilim dalından ayrılma durumu
 2. Bilimsel etkinliklere katılma konusunda maddi destek sağlanacak ödeneğin olmaması.


Son Güncelleme Tarihi:19.08.2021