Komisyonlar

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KOMİSYONLAR

ÜYELER

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN ÇANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER ALTINKAYA (Başkan)

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN ÇANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER ALTINKAYA (Başkan)

Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN ÇANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER ALTINKAYA (Başkan)

Bölüm Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN ÇANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER ALTINKAYA (Başkan)

Bölüm Anabilim Dalı Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN ÇANKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER ALTINKAYA (Başkan)

Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023