Komisyonlar

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KOMİSYONLAR

ÜYELER

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER

Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER

Bölüm Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER

Bölüm Anabilim Dalı Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ÇAKIR SARI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÖZER

Son Güncelleme Tarihi:21.02.2022