Hedefleri

HEDEFLERİ

  1. Ülkemizin İngilizce Öğretmeni ihtiyacını karşılayacak dil eğitimine özgü alan bilgisi ve becerileri kazanmış, araştırarak ve sorgulayarak öğrenen, alandaki teknolojik ve pedagojik gelişmeleri yakından izleyen, kendini geliştirmeyi alışkanlık haline getirmiş ve bu alışkanlığı genç kuşaklara taşımayı amaç edinmiş öğretmenler yetiştirmek.
  2. İngiliz Dili Eğitimi konularında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve vakıf okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim vermek
  3. Bilimsel araştırmalarla ve projelerle yabancı dil eğitimi alanına katkı sağlamak.
  4. Mezun olan öğrencilerin öğretmen olarak atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara karşı akademik destek olabilmek. 
  5. Aday öğretmenlerin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek, bilgiye ulaşma, yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeyinde kullanabilmelerini sağlamak.
  6. Aday öğretmenlerin bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak ve donanımlarını artırmak.
  7. Öğrencilere alanlararası çalışma anlayışı kazandırmak.
Son Güncelleme Tarihi:19.08.2021