Genel Bilgi

Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2013 yılında kurulan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile faaliyet göstermektedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz, Türk Eğitim sisteminde ihtiyaç duyulan İngilizce Öğretmeni adaylarının yetişmelerine ve Milli Eğitimin temel amaçlarına uygun olarak eğitim almalarını sağlamaktadır.

Bölümümüzde, 3 doktor öğretim üyesi  ve ÖYP programıyla diğer üniversitelerde eğitimini sürdüren 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Bu programın eğitim dili İngilizcedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Zorunlu İngilizce Hazırlık uygulanmaktadır. yabancı Diller Yüksekokulu'nun akademik yıl başında yaptığı İngilizce hazırlık muafiyet sınavından ya da eşdeğeri sınavlardan yeterli puanı alan öğrenciler zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muaf olmaktadırlar.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları, geleneksel öğretmen yetiştirme modellerinin dışına çıkan disiplinlerarası eğitim programlarının önemini artırmıştır. Bu anlayıştan yola çıkan Ömer Halisdemir Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı programı,

 • Bilinçli, sorumlu ve çağdaş öğretmenlik ilkeleriyle donanmış bir eğitimcilik anlayışı,
 • Son dönem eğitim çalışmalarını bilen ve uygulayan öğretim becerisi,
 • Teknolojik gelişmelere uygun ders hazırlayabilen bir öğretmen profili

yaratmayı amaçlamaktadır.

Hedef: 

İngiliz Dili Anabilim Dalı çağdaş, farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde özgür, kendine güvenen, insanlık değerlerine saygılı ve İngilizce dilini akıcı bir şekilde kullanabilen alanında donanımlı nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ  LİSANS DERECESİ verilecektir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır.

Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda elde edilen dil puanı türü ile öğrenci alınır. Türk öğrenciler, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların DİL-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Sınavda başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir muafiyet sınavı (İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, İngilizce dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayan öğrenciler bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program Türkçe, İnkılap Tarihi gibi zorunlu başlangıç derslerinin dışında İngilizce Dil Bilgisi, İngiliz Edebiyatı, konuşma, dinleme, yazma, okuma gibi pratik kazandıracak dersler ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği dersleri içermektedir. Bu doğrultuda öğrencilere İngiliz Dili ve öğretimi becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı  lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimim Bilimleri

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Uygulama
 • Sosyal Faaliyet
 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, özel ve devlet kurum ve kuruluşlarına bağlı, ilk ve orta dereceli okullarda ve dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak görev alabilecekleri gibi devlet ve vakıf üniversitelerinin yabancı diller yüksekokullarında okutman olarak çalışabilmektedirler. Akademik kariyerlerini sürdürmek isteyenler ise İngilizce Öğretmenliği, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz tercüme bürolarında, yazılı ve görsel basın, halkla ilişkiler gibi iş sahalarının yabancı dil gerektiren ilgili bölümlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

   İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  ya da bölümle ilgili alanlarda Yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Kısa Sınav

·    Ödev Değerlendirme

·    Tez Sunma

·    Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

·         ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Ömer Halisdemir Üniversitesi  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi:16.08.2021