Tüm Öğrencilerin Dikkatine


TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda sosyal bilgiler öğretmenliği programında yer alan öğrencilerin, sosyal bilgiler eğitimi lisans programına göre içerisinde olduğu dönemde veya gelecek dönemlerde zorunlu ve seçmeli olarak karşılaşacağı bazı dersler bulunmaktadır. Program içerisinde alacakları zorunlu dersler ve seçebilecekleri seçmeli derslerin içerikleri bazı fakülte ortak meslek bilgisi ve genel kültür seçmeli dersleriyle içerik olarak benzerlik göstermektedir. Benzerlik gösteren derslerin kodları ve isimleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bahsedilen gerekçeyle lisans öğrencilerinin 3 Mart 2022 tarihi itibariyle tabloda yer alan fakülte ortak meslek bilgisi ve genel kültür dersleri seçmemesi gerekmektedir. 

Fakülte Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Zorunlu ve Seçmeli Dersleri

EMS0014 Karakter ve Değer Eğitimi

SBZ4008 Karakter ve Değer Eğitimi

EMS0017 Müze Eğitimi

SBZ4005 Sanat ve Müze Eğitimi

EGS0007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

SBZ4006 İnsan Hakları ve Demokrasi

EGS0011 Medya Okuryazarlığı

SBZ4007 Medya Okuryazarlığı Eğitimi

EMS0007 Eğitimde Drama

SBS0008 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Drama