Hedefleri

1-Sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek

2- Sosyal bilgiler öğretiminin ülkemizde ve dünyada gelişimine katkıda bulunmak 

3- Öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022