Eğitim Amaçları

Programın temel amacı; öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasıdır. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, sosyal bilgiler alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm arayabilen öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program mezunları, ortaokul (5-7 sınıf) sosyal bilgiler öğretmenliği yapmaya adaydır. 

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023