GZFT Analizi

1- Güçlü Yanlar

1.1 Doktora unvanına sahip öğretim kadromuzun çokluğu
1.2 Öğretim elemanlarımızın Sosyal Bilgiler dahilinde uzmanlaştığı alt dalların çeşitliliği
1.3 ERASMUS kapsamında öğrenci değişimi olanağı
1.4 Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere yüksek lisans alanında eğitim yapma olanağı
1.5 Türkiye'de açılan ilk Sosyal Bilgiler öğretimi ana bilim dalından birisi olması

2- Zayıf Yanlar

2.1 Teknik donanımlı derslik sayısının yetersizliği ve yeterli sayı ve nitelikte araç-gerecin olmaması
2.2 Yurt içi ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans gibi etkinliklerin düzenlememesi
2.3 Lisansüstü öğrencilerin ihtiyaçları durumunda kullanmaları için mevcut bölüm çalışma odasının gerekli teknik donanıma sahip olmaması
2.4 Bölüm faaliyetleri açısından gerekli mali imkanların olmaması
2.5 Bölüm içinde mevcut Anabilim Dallarında yeterli elemanın bulunmaması
2.6 Mezunlarımızla örgütlenmiş bir ilişkinin henüz kurulamamış olması
2.7 Mezunların atamaları ile ilgili problemleri

3- Fırsatlar

3.1 Bölümde 40 öğrencinin aynı anda faydalanabileceği 3 adet aktif halde labratuar bulunmaktadır.
3.2 Eğitim Fakültesi binası içinde bölüme özgü kıtaplık bulunmaktadır.

4- Tehditler

4.1 Değişik dönemlerde çıkan aflarla öğrenci kabulunun yarattığı olumsuzluk
4.2 Cazip gelen kamu sektöründe atanma olanağının nispeten azalması veya zorlaşması

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022