Projeler


Prof. Dr. Halil TOKCAN

1- Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisi Konusunda Eğitimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 0029-nap-08, 2009 Araştırmacı 2008- 2010.

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KAYACILAR

Proje Yürütücüsü:
1- KAYACILAR, C., 2006. Kapadokya Yöresi’nin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi II. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (YDABAG 105Y017 Numaralı Proje).
2- KAYACILAR, C., 2007. Kapadokya Yöresi’nin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi III. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (ÇAYDAG 106Y112 Numaralı Proje).
3- KAYACILAR, C., 2010. Öğretmenim Kapadokya Yaz Kampı. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (110B057 Numaralı Proje).
4- KAYACILAR, C., 2012. “Çevresel Vatandaşlık Açısından Sosyal Bilgiler Öğretmen Yetiştirme Programlarının ve Öğretmen Adaylarının Durumu” Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP-SOB2010/12 numaralı yüksek lisans tezi projesi.

Proje Uzman Personeli:
1- AKŞİT, S., KAYACILAR, C., AKŞİT, F. 2011. “Duvarlar Olmadan” Doğa Eğitimi Projesi. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi (111B221 Numaralı Proje).
2- AKŞİT, S., KAYACILAR, C., AKŞİT, F. 2012. “Duvarlar Olmadan 2” Doğa Eğitimi Projesi. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi (112B037 Numaralı Proje).
3- AKŞİT, S., KAYACILAR, C., AKŞİT, F. 2014. “Duvarlar Olmadan” Doğa Eğitimi Projesi. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Projeyi Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi (213B533 Numaralı Proje).

Proje Eğitmeni:
1- KAYACILAR, C., 2011. (Niğde Üniversitesi Koordinatörü) "İklim Sınıfı – İklim Değişikliğine Uyum Eğitici Eğitimi Çalıştayı, 6-7 Ekim 2011" Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonu, Grand Hotel, Niğde.
2- AKŞİT, S., AKŞİT, F. ve Diğerleri 2014. Arazi Olduk Yaz Projesi, 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, TÜBİTAK.
3- AKŞİT, S., AKŞİT, F. ve Diğerleri 2014. Arazi Olduk Kış Projesi, 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, TÜBİTAK.

Proje Araştırıcısı:
1- KAYACILAR, C. ve Diğerleri, 1995. Gökova ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Çevre Koruma ve Eğitimi Projesi. İstanbul. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Projeyi Destekleyen Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP). T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu. Projeyi Onaylayan Bakanlık: T.C. Çevre Bakanlığı.
2- KAYACILAR, C. ve Diğerleri, 1996. Ballıkayalar Tabiat Parkı, Gebze-Kocaeli, Uzun Vadeli Gelişme Planı. İstanbul. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Projeyi Destekleyen Kuruluş: T.C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Projeyi Onaylayan Bakanlık: T.C. Orman Bakanlığı.
3- MERİÇ, İ.E., GÖNENÇGİL, B., KAYACILAR, C., ZAMAN, F., ŞEHİTOĞLU, Y., ERTEK, T.A., KÖKSAL, G., 1997. Ufuk Tatil Köyü. Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Köyü, Zeytinlikahve Mevkii, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu. İstanbul. Proje Sahibi: Ufuk Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Projeyi Onaylayan Bakanlık: T.C. Çevre Bakanlığı.
4- KAYACILAR, C. ve Diğerleri, 1997. Adapazarı, Karasu, Acarlar Gölü Milli Parkı Projesi. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu ile T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Projesi. Proje Yönlendirme ve Çalışma Grubu Üyesi.
5- KAYACILAR, C., GÜNGÖR, Y., GÖNENÇGİL, B., 2000. Kaçkar Dağı Dağ Alanları Yönetimi (DAY) ve Dağ Turizmi İçin Koruma-Kullanma Planlaması Projesi. İstanbul. Projeyi Hazırlayan Kuruluş: Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu. Projeyi Destekleyen Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP). T.C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü.
6- GÖNENÇGİL, B., KAYACILAR, C. ve Diğerleri, 2003. Erciyes Dağı’nın Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (DAY) Açısından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-YDABAG 101Y055 Numaralı Proje.
7- KAYACILAR, C. ve Diğerleri, 2010. “Haydi Kızlar Fotoğraf Çekelim!”, Seyhan Havzası’nda İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı, Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi, Birleşmiş Milletler Ortak Hibe Programı. Genç Doğa Derneği ile Niğde Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ortak projesi. Destekleyen kuruluş: UNDP.

Doç. Dr. Nihal BALOĞLU UĞURLU

1- İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Ülkemizde Nüfus” Ünitesi İle İlgili Öğretim Materyali Geliştirme ve Geliştirilen Bu Materyallerin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 04/2006-15, Araştırmacı, 2007.
2- Sosyal Bilgiler Dersindeki “Fiziki Coğrafya” Konuları ile İlgili Görsel Materyal Geliştirilmesi ve Kullanımı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 04/2006-13, Araştırmacı, 2007.
3- İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Universitesi Bilimsel Arastirmalar Projesi, EĞF-10001, Arastirmaci, 2010.
4- Geographic Information Systems Career & Education Awareness, National GeoTech Center and Scalable Skills Certification Program in GIS, NSF-ATE DUE #0801893, Visiting Researcher, 2010 September-2011 August.
5- “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Teknolojisi ile İlgili Eğitimi”, Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje No: EBT 2013/01-BAGEP, Proje Yürütücüsü, 2013.

Doç. Dr. Salih ÖZKAN

1- ÖZKAN, Salih; Niğde’ye Yapılan İskân Faaliyetleri ( Sonuçlandırılmıştır. Yayınlanmak üzere Atatürk Araştırma Merkezine Sunulmuştur.)
2- ÖZKAN, Salih; Meşrutiyet Aydını Olarak Etem Nejat ve Yeni Fikir Dergisi (Sonuçlandırılmıştır.)

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN

1- Katılımcı, Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education, Avrupa Birliği-LLP-Leonardo da Vinci Projesi, 2010-1-TR1-LEO04-15861, Haziran 2010.
2- Eğitmen, Öğretmenim Kapadokya, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 110B057, Mayıs 2010.

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022