Beceri ve Yetkinlikler

1- Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

1.1 Harita, grafik, kroki çizme yorumlama
1.2 Topluma hizmet etme
1.3 Tarihsel empati
1.4 Materyal tasarım ve geliştirme
1.5 Dünya sorunlarını fark etme

2- Genel Yetkinlikler

2.1 Eleştirel düşünme becerisi
2.2 Yaratıcı düşünme becerisi
2.3 İletişim becerisi
2.4 Araştırma becerisi
2.5 Problem çözme becerisi
2.6 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
2.7 Girişimcilik becerisi
2.8 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
2.9 Gözlem becerisi
2.10 Mekanı Algılama
2.11 Değişim ve sürekliliği algılama becerisi
2.12 Sosyal katılım becerisi
2.13 Karar verme becerisi
2.14 Zaman ve kronolojiyi algılama
2.15 Empati becerisi

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022