Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler


Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Duygu, düşünce ve hayalleri Türkçenin kurallarına uygun olarak yazılı ve sözlü ifade etmek
 2. Türk dilini diğer dillerle karşılaştırarak, dilimizin ses özelliklerini ve ses olaylarını kavratmak
 3. Öğrencilerimize kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerileri kazandırmak
 4. Kalabalık karşısında konuşma pratikleri yaptırarak iyi bir öğretmen olmalarını sağlamak ve okullarımızda kutlanan/anılan önemli gün ve haftalarda metin hazırlama ve konuşma yapma becerisi kazandırmak.
 5. Edebiyatımızda nazım ve nesir açısından çeşitliliği öğrenmek ve örnekleri incelemek
 6. Türkçe sözcüklerin yapısını ve Türkçenin eklerini kavratmak
 7. Öğrencilerin, dil bilimi, dil biliminin temel kavramları, dil incelemeleri ile ilgili yaklaşımları kavramak.
 8. Dil bilimine yön veren şahsiyetler ve bunların çalışmaları, dilin betimsel boyutu ve kullanım özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
 9. Etkili iletişim becerilerini kullanabilmek
 10. Cumhuriyet dönemi ve sonrası edebiyatı alan ve sınırları hakkında bilgi vermek
 11. Türk halk edebiyatında manzum ve mensur anonim veya ferdi, eserlerin şekil, üslup ve muhtevası hakkında bilgi ve örnekler vermek
 12. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim düzeyine göre hazırlanmış olan çocuk kitaplarında bulunması gereken temel ögeleri bilmek
 13. Yabancılara Türkçe öğretiminin, ana dil öğretiminden farklı yöntem, teknik ve materyallerle en iyi şekilde nasıl öğretileceğini belirlemek ve bunu yapılacak etkinliklerle uygulamalı olarak sunmak
 14. Öğrencileri ana dilini doğru ve kurallarına uygun olarak konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerine sahip, üretken, katılımcı bireyler durumuna getirmek
 15. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek
Genel Yetkinlikler
 1. Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir, kullanır ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.
 2. Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.
 3. Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.
 4. Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 5. Teknoloji ve iletişim konusunda yeterli ve donanımlıdır
 6. Mesleğine ilişkin temel bilgilere sahiptir
 7. Türkçe öğretimine ilişikin temel bilgilere sahiptir
 8. Alanlararası ve takım çalışması bilgisine sahiptir
 9. Alana ilişkin bilgilerini aktarırken çağdaş yaklaşımlardan yaralanmayı bilir
 10. Sorunlara çözüm ararken birden fazla yol oduğu bilgisine sahiptir.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020