Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI

BİLGİ

1. Kuramsal, Olgusal

PÇ1. Dil bilincine sahip olur.

PÇ2. Metin türü farkındalığını edinir.

PÇ3. Türk dilinin kurallarını ve geçirdiği evreleri tanıyarak Türkçenin güncel sorunlarının ayrımına varır.

 

BECERİLER

2. Bilişsel, Uygulamalı

PÇ4. Anlama tekniklerini (okuma, dinleme) bilme ve öğretebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

PÇ5. Anlatma tekniklerini (konuşma, yazma) bilme ve öğretebilme bilgi ve becerisine sahip olur.

PÇ6. Türk dilini çağdaş dil bilim kuramları çerçevesinde açıklar.

PÇ7. Her iletişim bağlamına uygun dil yapılarını tanır.

PÇ8. Türkçenin ses/şekil özelliklerini öğrenir.

PÇ9. Türkçedeki sözcük gruplarını ve cümle türlerini tanır.

PÇ10. Edebiyat biliminin gerektirdiği temel kuramlara ve bilgilere sahip olur.

PÇ11. Edebiyat metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

PÇ12. Türk edebiyatının geçirdiği evreleri tarihsel bir bakış açısıyla öğrenir.

PÇ13. Çocuklar için üretilmiş edebiyat metinleri arasında nitelik ayrımı yapar.

 

YETKİNLİKLER

3. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PÇ14. Türkçe ve Türkçe öğretimi ile ilgili bilimsel, kuramsal ve uygulama çalışmalarını takip eder.

PÇ15. Türkçe ve Türkçe öğretimi ile ilgili araştırma yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.

PÇ16. Duygu ve düşüncelerini Türkçenin kurallarına uygun olarak doğru ve etkili biçimde sözlü ve yazılı olarak aktarır.

 

4. Öğrenme Yetkinliği

 

PÇ17. Dinleme becerisine sahip olur.

PÇ18. Konuşma becerisine sahip olur.

PÇ19. Okuma becerisine sahip olur.

PÇ20. Yazma becerisine sahip olur.

 

5. İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PÇ21. Dil becerilerini geliştirirken dil bilgisi kurallarını uygular.

PÇ22. Alanla ilgili araştırma yapar.

 

6. Alana Özgü Yetkinlik

 

PÇ23. Kendi gereksinimlerini belirler ve öğrenme stratejileri geliştirir.

PÇ24. Türkçe öğretiminin kuramsal ve uygulamasına ilişkin yöntem ve teknikleri uygular.

PÇ25. Dünya edebiyatında öne çıkmış seçkin yapıtları çağdaş bir anlayışla çözümler.

PÇ26. Türkçe öğretimini öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, yöntem ve teknikler çerçevesinde gerçekleştirir.

PÇ27. Toplumun güncel sorunlarını belirler.

PÇ28. Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretici özellikler kazanır.

PÇ29. Güzel yazı yazabilme yöntem ve tekniklerini öğrenerek uygular.

PÇ30. Türkçe ders kitaplarını çok açılı ve eleştirel bir anlayışla irdeler.

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020