Hedefleri
  1. Ülkemizin Türkçe Öğretmeni ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirmek
  2. Yapacağı bilimsel etkinliklerle geleceğe dönük olarak Türkçe eğitiminin merkezi haline gelmek
  3. Türkçe Eğitimi konularında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim vermek
  4. Türkçe Eğitimi alanında ihtiyaç hissedilen konularda çözüm merkezi olabilmek
  5. Mezun olan öğrencilerin öğretmen olarak atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara karşı akademik destek olabilmek
  6. Yapacağı bilimsel etkinliklerle Türkçenin doğru, kuralllı ve etkili kullanılmasını sağlamak
  7. Aday öğretmenlerin dil kullanım düzeylerini sağlamak
  8. Aday öğretmenlerin bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak
  9. Evrensel dil anlayışıyla aday öğretmenlerin donanımlarını artırmak
  10. Öğrencilere alanlararası çalışma anlayışı kazandırmak.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020