Eğitim Amaçları
  1. 2547 sayılı yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda,ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirmek
  2. İlköğretimin ikinci basamağında bulunan (12-15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçeyi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmek
  3. Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmak
  4. Ulusal dil bilincine sahip, Türkçeyi güzel konuşan ve öğreten öğretmenler yetiştirmek
  5. Öğretmenlik mesleğini benimsemiş, mesleğini severek yapan, tanımlanmış Türkçe öğretmenliği yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirmek
  6. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkesine, milletine gönülden bağlı, millî değerlerini koruyup yaşatmayı amaç edinmiş, özellikle Türk dilini koruyup kollayan öğretmenler yetiştirmek
  7. Bulunduğu çağın değerlerini kavramış, nitelikli, ahlâklı, özverili, idealist öğretmenler yetiştirmek
  8. Alan ve meslek bilgisine ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırmak
  9. Öğrenciyi odaklı yaklaşımların Türkçe öğretiminde uygulanmasını sağlamak
  10. İletişim becerileri yüksek düzeyde, sosyal açıdan gelişmiş, yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020