GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Yüksek Lisans Eğitiminin olması
 2. Öğretim elemanlarının genç olması
 3. Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
 4. Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 5. Yaşam boyu eğitim yoluyla kamu ve özel sektöre verilecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 6. Avrupa Birliği öğrenci değişim programları çerçevesinde yabancılara Türkçe öğretiminin merkezi olması
 7. Uygulama derslerinin işlenişini kolaylaştıran teknoloji sınıflarının olması
 8. Alanında uzman öğretim elemanlarının olması

Zayıf Yanlar

 1. Alana ilişkin basılı ve süreli yayınların azlığı
 2. Uygun olanakların eksikliği nedeniyle bilimsel Kurultaylara ev sahipliği yapamama
 3. Doktora programının olmaması
 4. Erasmus aracılığıyla yurt dışına giden öğretim elemanının olmaması
 5. Öğretim elemanı sayısının az olması
 6. Sosyal etkinlikleri gerçekleştirecek ortamların sınırlı olması
 7. Bölüm içerisinde takım çalışmasının gerçekleşememesi
 8. Büyük kitabevlerinin yokluğu
 9. Erasmus aracılığıyla yurt dışına giden öğrencilerin olmaması
 10. Merkez yerleşkeden uzak olmak


Fırsatlar

 1. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve tüm dünyada Türkçenin öğrenilmesine duyulan ihtiyacın giderek artması
 2. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık olması
 3. Kültürel bir varlık olarak dile duyulan saygının farkına varılması
 4. Yabancı Dil öğreniminde ana dili bilgisinin yeterlilik farkındalığının oluşması
 5. Türkçe Öğretim Programının (6-8. Sınıflar) yenilenmesi dolayısıyla MEB hizmet içi eğitiminde bölümün etkin rol alması
 6. Avrupa Birliği projelerinde diğer eğitim paydaşlarıyla ortak çalışma olanaklarının olması

Tehditler

 1. Öğretim Üyesinin gelmemesi
 2. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
 3. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
 4. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğretim elemanı gelmemesi
 5. Bölüme Farabi aracılığıyla diğer üniversitelerden öğrenci gelmemesi
 6. Bölüme Erasmus aracılığıyla diğer üniversitelerden öğretim elemanı gelmemesi
 7. Bölüme gelen öğrenci kalitesinin düşmesi
 8. Bilimsel etkinliklere katılma konusunda maddi destek sağlanacak ödeneğin olmaması.
Son Güncelleme Tarihi:20.02.2020