Komisyonlar

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü

Doç. Dr. 

Sercan DEMİRGÜNEŞ

sdemirgunes@ohu.edu.tr

03882254348       

Okul Deneyimi/Öğretmenlik Uygulaması Dersi Koordinatörü

Doçent Doktor

Sercan DEMİRGÜNEŞ

sdemirgunes@ohu.edu.tr

03882254348

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi

Arş. Gör. Yusuf GENÇER

ygencer@ohu.edu.tr

03882254345

Bologna Süreci Ders Koordinatörü

Arş. Gör. Yusuf GENÇER

 ygencer@ohu.edu.tr

 03882254345

İç Kontrol Eylem Planı

 Doçent Doktor

Sercan DEMİRGÜNEŞ

 sdemirgunes@ohu.edu.tr

 03882254348

Bilim Web Sayfası Sorumlusu

Arş. Gör. Yusuf GENÇER

 ygencer@ohu.edu.tr

 03882254345
Son Güncelleme Tarihi:12.08.2020