Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  1. Tarih bölümü öğrencisi olarak tarihi konular ile ilgili muhakeme yeteneklerini kullanabilmek
  2. Teorik ve uygulamalı (Osmanlıca gibi) bilgilerinden hareketle kendine güven duymak
  3. Alanının gerektirdiği işbirliği ve korelasyonu diğer disiplinlerle de paylaşabilmek
  4. Alanının gerektirdiği yazılı ve görsel tüm öğelere nerede nasıl ne zaman ulaşabileceğini bilmek, geniş bir kaynakça bilgisine sahip olmak


Genel Yetkinlikler

Mesleğe ilişkin temel bilgilerin kazandırılması

  1. Öğrenim alanına ait temel bilgilerin kazandırılması
  2. Formel olarak edindiği bilgileri yerinde ve zamanında kullanabilme becerierinin arttırılması
  3. Sorunlar karşısında çözüm önerileri getirebilme becerilerinin arttırılması
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016