GZFT Analizi

Gzft Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Her biri alanında uzman geniş bir öğretim elemanı kadrosunun bulunması
 2. Öğretim elemanlarının genç olması
 3. Yüksek lisans ve doktora eğitiminin olması
 4. Erasmus aracılığıyla yurt dışına öğrenci gönderilmesi
 5. Gece ve gündüz olmak üzere öğrencilerin bölümümüze yoğun talepleri
 6. Fiziki şartların uygunluğu ve ders araç gereçlerinin çeşitliliği (harita, projeksiyon v.s.)
 7. Eğitim formasyonunun uygulamaya başlamasıyla birlikte mezunlarımızın iş imkanlarının artacak olması
 8. Öğrencilerin tüm bölüm hocalarına kolayca ulaşabilmeleri
 9. Öğretmen-öğrenci arasında makale, kitap ödünç alışverişi ve fotokopi yaptırma imkanı
 10. Mezunlarımızın MEB bağlı okullarda, özel dershane ve kurslarda öğretmenlik yapabilmeleri
 11. Kültür Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Genel Kurmay Arşivi (ATESE) ve Türk Tarih Kurumunda uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilmeleri
 12. Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilebilmeleri

Zayıf Yanlar

 1. Yayın sayısının yetersizliği (yurt dışı-yurt içi)
 2. Sempozyumlara ev sahipliği yapamama
 3. Proje sayısının azlığı
 4. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanı sayısının azlığı
 5. Mevcut olmasına rağmen derslerde araç gereçleri yeterince kullanmama yönündeki eğilim (öğretmen-öğrenci işbirliği)
 6. Her anabilim dalında doktora programının açılmaması
 7. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği imkanlarının değerlendirilememesi
 8. Hocaların birinci ve ikinci öğretim ders yoğunluklarının fazlalığı

Fırsatlar

 1. Yüksek lisans ve doktora açma kapasitesinin var olması
 2. Yakın zamanda ünvan değişikliğine gidebilecek öğretim üyelerinin var olması
 3. Bölüm içerisinde kavga ortamından uzak, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı düzeyli bir ilişki ortamının varlığı
 4. Beşeri ilişkiler açısından diğer bölümlerle olan uyum, işbirliği, iletişim ve saygınlık
 5. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite


Tehditler

 1. Bazı anabilim dallarında (Eskiçağ, Ortaçağ) öğretim üyesi eksikliği
 2. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi (gerekli anlaşmaların yapılmamasından dolayı)
 3. Pedagojik formasyonun olmayışı veya tüm sınıfları kapsamaması 
 4. Her yıl yeni gelen öğrencilerin bir önceki yıla oranla kalitelerinin (seviyelerinin) gittikçe düşmesi
 5. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016