Program Çıktı Matrisleri

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ

 

 

Program Çıktıları

Kodu

Ders Adı

T

P

AKTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Yıl   -  1. Yarıyıl

 

TAR1001

Osmanlıca I

3

0

4

5

5

4

0

1

3

5

3

1

2

2

2

1

TAR1003

İlkçağ Tarihi ve Medeniyeti I

3

0

4

4

3

3

4

2

4

4

5

4

3

4

2

5

TAR1005

Genel Türk Tarihi I

3

0

4

4

3

4

4

2

3

4

4

4

3

4

3

4

TAR1007

Tarihi Coğrafya

3

0

4

4

5

4

0

1

3

5

4

1

2

2

4

1

TAR1009

İslam Tarihi I

3

0

4

5

5

5

5

5

3

3

4

3

4

2

1

2

YDL1013

Yabancı Dil I

3

0

3

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ATA1015

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ENF1021

Temel Bilgisayar

2

2

3

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TDL1011

Türk Dili I

2

0

2

2

1

1

3

3

2

2

3

4

3

3

5

5

1. Yıl   -  2. Yarıyıl

 

TAR1002

Osmanlıca II

3

0

5

5

5

4

0

1

3

5

3

1

2

2

2

1

TAR1004

İlkçağ Tarihi ve Medeniyeti II

3

0

4

4

3

3

4

2

4

4

5

4

3

4

2

5

TAR1006

Genel Türk Tarihi II

3

0

4

2

0

3

2

5

5

1

2

4

5

0

2

2

TAR1008

Büyük Selçuklu Tarihi

3

0

5

2

1

1

3

3

2

2

3

4

3

3

5

5

TAR1010

İslam Tarihi II

3

0

5

2

3

3

2

3

2

1

3

2

3

1

2

2

YDL1014

Yabancı Dil II

3

0

3

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ATA1016

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

TDL1012

Türk Dili II

2

0

2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Yıl   -  3. Yarıyıl

 

TAR2001

Osmanlıca III

3

0

5

4

5

4

3

1

1

5

3

1

1

3

2

2

TAR2003

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi I

3

0

5

3

2

3

2

1

1

1

3

4

3

3

3

5

TAR2005

Tarih Metodolojisi I

3

0

5

5

4

5

4

3

3

4

5

4

3

3

1

5

TAR2007

Roma ve Bizans Tarihi

3

0

5

5

5

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR2009

Türkiye Selçuklu Tarihi I

3

0

5

5

4

5

4

5

4

3

4

4

5

2

3

4

TAR2011

Anadolu Beylikleri Tarihi

3

0

5

5

4

5

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

2. Yıl   -  4. Yarıyıl

 

TAR2002

Osmanlıca IV

3

0

5

5

5

5

4

1

1

5

4

1

1

4

3

2

TAR2004

Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi II

3

0

5

4

4

5

5

4

5

3

5

4

5

2

4

3

TAR2006

Tarih Metodolojisi II

3

0

5

5

4

5

4

3

3

4

5

4

3

3

1

5

TAR2008

Avrupa Tarihi

3

0

5

5

5

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR2010

Türkiye Selçuklu Tarihi II

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

TAR2012

Osmanlı Tarihçiliği ve Tarih Yazarları

3

0

5

4

4

5

4

5

4

4

3

3

5

3

2

5

                                                               3. Yıl   -  5. Yarıyıl

TAR3001

Yeniçağ Osmanlı Tarihi I

3

0

5

4

4

5

4

3

2

4

4

5

4

3

1

4

TAR3003

Osmanlı Müesseseleri ve Med. Tarihi I

3

0

5

4

4

4

4

5

4

3

3

4

4

4

2

4

TAR3005

Türk Eğitim Tarihi

3

0

5

5

5

4

3

3

3

4

5

4

4

4

3

4

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

4

4

4

5

5

4

3

4

5

3

2

5

 

Seçmeli Ders

3

0

5

5

3

5

4

3

4

3

4

5

5

2

4

4

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

3

4

4

4

4

3

4

5

4

2

3

5

3. Yıl – 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler

 

TAR3007

Selçuklu Kültür Tarihi

3

0

5

5

5

5

4

1

1

5

4

1

1

4

3

2

TAR3009

Sömürgecilik Tarihi I

3

0

5

4

4

5

5

4

5

3

5

4

5

2

4

3

TAR3011

Türk Moğol Tarihi

3

0

5

5

4

5

4

3

3

4

5

4

3

3

1

5

TAR3013

Milli Mücadele Tarihi I

3

0

5

5

5

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR3015

Osmanlıca V

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

TAR3017

Mesleki Yabancı Dil I

3

0

5

4

4

5

4

5

4

4

3

3

5

3

2

5

TAR3019

Türkiye'nin Güncel Sorunları

3

0

5

2

0

3

2

5

5

1

2

4

5

0

2

2

TAR3021

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi

3

0

5

2

1

1

3

3

2

2

3

4

3

3

5

5

3. Yıl   -  6. Yarıyıl

 

TAR3002

Yeniçağ Osmanlı Tarihi II

3

0

5

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

TAR3004

Osmanlı Mües. ve Medeniyeti Tarihi II

3

0

5

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

5

2

5

TAR3006

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

3

0

5

4

3

5

5

3

2

4

5

5

4

3

1

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

3

4

4

4

3

4

4

4

5

4

3

4

 

Seçmeli Ders

3

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Seçmeli Ders

3

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Yıl – 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler

 

TAR3008

Türk Şehircilik Tarihi

3

0

5

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

TAR3010

Sömürgecilik Tarihi II

3

0

5

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

5

2

5

TAR3012

Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Dev. Tarihi

3

0

5

4

3

5

5

3

2

4

5

5

4

3

1

3

TAR3014

Milli Mücadele Tarihi II

3

0

5

4

3

4

4

4

3

4

4

4

5

4

3

4

TAR3016

Osmanlıca VI

3

0

5

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

TAR3018

Mesleki Yabancı Dil II

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR3020

Azınlıklar Sorunu

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR3022

Türk Demokrasi Tarihi

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

4. Yıl   -  7. Yarıyıl

 

TAR4001

Araştırma Projesi I

0

2

5

3

2

3

3

4

5

1

3

3

4

1

5

5

TAR4003

Yakınçağ Osmanlı Tarihi I

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR4005

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

4. Yıl   -  7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR4007

20. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi

3

0

5

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

4

3

3

TAR4009

Osmanlı İktisat Tarihi I

3

0

5

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

5

2

5

TAR4011

19 Yüzyılda Osmanlı Taşra Teşkilatı I

3

0

5

4

3

5

5

3

2

4

5

5

4

3

1

3

TAR4013

Osmanlı'da Eğitim ve Bilim I

3

0

5

3

2

3

3

4

5

1

3

3

4

1

5

5

TAR4015

20. Yüzyıl Dünya Tarihi I

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR4017

Niğde ve Yöresi Tarihi I

3

0

5

3

2

3

3

4

5

1

3

3

4

1

5

5

TAR4019

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası I

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR4023

İngilizce Tarih Metinleri I

3

0

5

3

2

3

3

4

5

1

3

3

4

1

5

5

4. Yıl   -  8. Yarıyıl

 

TAR4002

Araştırma Projesi II

0

2

5

3

2

3

3

4

5

1

3

3

4

1

5

5

TAR4004

Yakınçağ Osmanlı Tarihi II

3

0

5

5

5

4

3

4

3

4

4

4

3

5

3

3

TAR4006

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

3

0

5

5

4

4

3

5

3

4

4

4

3

4

3

2

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

4

4

3

4

3

5

4

4

3

4

3

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

5

4

3

4

3

5

4

4

4

4

3

3

 

Seçmeli Ders

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

                                     4. Yıl   -  8. Yarıyıl Seçmeli Dersler

TAR4008

Osmanlı Fikir Hareketleri

3

0

5

5

3

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR4010

Osmanlı İktisat Tarihi II

3

0

5

5

3

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR4012

19.Yüzyılda Osmanlı Taşra Teşkilatı II

3

0

5

5

3

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR4014

Osmanlı'da Eğitim ve Bilim II

3

0

5

5

3

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR4016

20.  Yüzyıl Dünya Tarihi II

3

0

5

5

3

5

4

4

4

3

4

4

5

2

4

5

TAR4018

Niğde ve Yöresi Tarihi II

3

0

5

4

5

4

3

4

3

5

4

4

4

4

3

3

TAR4020

Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası II

3

0

5

4

4

4

3

5

4

3

4

3

5

3

2

5

TAR4024

İngilizce Tarih Metinleri II

3

0

5

4

5

4

3

4

3

5

4

4

4

4

3

3

Katkı Düzeyi: 0-Yok, 1-En Düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-En Yüksek

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016