Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları

  1. Tarih bilimi kapsamındaki tüm araştırma-inceleme metodlarını bilmek
  2. Sahip olunan bilimsel araştırma ve inceleme metodlarını kullanarak bağımsız bir şekilde bilimsel çalışmalar yapabilmek
  3. Mesleğini daha etkin kılabilmek için diğer disiplinler arası işbirliğine uygun ve müsait potansiyele sahip olmak
  4. Kültür, sanat ve tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılması noktasında duyarlı ve çağdaş düşünebilme yeteneğine sahip olmak
  5. Tarih alanı ile ilgili bir problemin çözülmesi için pratik çözümler sunmak, bu çözüm yollarını başarıyla yönetme becerisine sahip olmak
  6. Olaylar karşısında bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da bakabilme bilincini edindirmek
Son Güncelleme Tarihi:20.07.2020