“Kameo-İntaglio” – Hilmi Güney Kişisel Takı Tasarım Sergisi


Fakültemiz Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi Güney’in “Kameo-İntaglio” Kişisel Takı Tasarımı Sergisi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılışı gerçekleştirildi. 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de açılışı gerçekleştirilen sergi, 25 Aralık 2022 tarihine kadar sanat/tasarım severlere açık olacaktır.

Kameo-İntaglio

Eski çağlarda kuyumculukta yontma ve kazıma olmak üzere iki teknik kullanılmıştır. Takılar üretilirken, sivri uçlu metal çubuklar yardımıyla çekiçle darbeler vurularak yüzeyden talaş yongalar kopartılmak suretiyle ilk kuyum gravür teknikleri süstaşı ya da değerli metal yüzeylerde uygulanmıştır. Antik Yunan’da gliptos” sözcüğünden türeyen gliptiklerin yani antik mühür yüzüklerin yapımında kullanılan oyma/kazıma tekniği, değerli metal ya da süstaşların yüzeyine çalışılan mitolojik betimlemeler intaglio (negatif) olarak adlandırılmaktadır. Bunun yontma tekniğiyle elde edilen kabartma/rölyef uygulamalarına ait zıt durumdaki antik betimlemeler ise kameo (pozitif) gliptiklerdir.

Bu sergiyle sanatın önemli isimleri ve kült eserleri, kameo ve intaglio yüzüklerde kuyumculuk-takı tasarımının önce üç boyutlu (3D) modelleme, ardından döküm ve gravür tekniği uygulamalarıyla yeniden yorumlanmıştır. Bu sayede sanat otoriteleri tarafından kabul edilmiş eserler ve sanatçılarına ait duyguları, yeni bir bakış açısıyla takıya dönüştürülerek bir kez daha ölümsüzleştirilmiştir. Bir el sanatı olan kuyumculuk ve takı tasarımın her daim evrilerek tüm zamanların sanatı, aynı zamanda güzel sanatların da bir parçası olduğuna dikkat çekilmiştir.