GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER

 • Köklü ve güçlü kurumsal yapı
 • Genç ve ileriye dönük hedefleri olan dinamik personel yapısı
 • Çok yönlü çalışmalara yatkınlık
 • Tekstil ve Moda Tasarımı mesleğine Türkiye’de ve Dünya'da bitmeyen talep,
 • Mesleğin popülaritesi,
 • Merkez kampüste yerleşim
 • Niğde’nin büyük illere yakın olması,
 • Niğde ilinin tarihi ve kültürel zenginlik birikimi ve çeşitliliği,
 • Mesleğin dinamik yapısı sayesinde güncel teknolojilerin takip edilerek kullanılıyor olması,
 • Tasarım eğitiminin yeni fikirleri ve yetenekleri desteklemesi,
 • Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması,
 • Alt yapının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması,
 • Öğretim elemanı sayısının hızlı bir biçimde artması,
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde değişim programlarının bölüm bünyesinde etkin kullanımı,
 • Sanayi sektörü ile işbirliği ve toplumsal katkıya önem verilmesi
 • Tekstil ve Moda tasarımı alanında eğitim düzeyinin ve mezun kalitesinin artması ile mezunlara olan talep

 

ZAYIF YÖNLER

 • Akademik ve idari personel sayısının azlığı
 • Atölye ve dersliklerin üretim ve tasarım için donanımlı olmaması
 • Fakülte binasının eğitim için yeterince büyük ve elverişli olmaması
 • Yurt dışı toplantılara katılım için mali desteğin yetersizliği
 • Niğde şehrinin ve üniversitenin sosyal imkânlarının sınırlı olması
 • Araştırma görevlisi sayısının yetersiz olması
 • Yüksek lisans ve doktora programlarının bulunmaması
 • Endeksli yayın sayısının azlığı
 • Sanatsal/tasarım çalışmalarının sayısının azlığı
 • Fakültenin yeni kurulmuş olması nedeniyle çok tanınmaması
 • Şehir olarak staj yeri, fuar, sanatsal etkinlikler ve malzemeye ulaşma imkânlarının kısıtlı olması
 • Atölye ve laboratuvarlarda çalışacak yeterli sayıda uzman ve teknik eleman bulunmaması
 • Proje (uluslararası) sayısında yetersizlik
 • Mesleki yabancı dil eğitimi verilmemesi
 • Tasarım amaçlı vektörel ya da piksel tabanlı programların bulunmaması
 • Tanıtım eksikliği

 

FIRSATLAR

 • Türkiye’nin jeopolitik konumu dolayısıyla Türk hazır giyim ve moda sektörünün ülkemizde konumlanması
 • Tekstil ve Moda sektörünün ülkemizde yaptığı ihracat açısından önemli konumda olması
 • Küresel markaların kaliteli üretim için ülkemize olan talebi
 • Marka yaratmaya yardımcı olacak nitelikli elemanların yetişmesi için üniversiteler ile işbirliği kuracak alanla ilgili resmi kuruluş ve STK’ların varlığı
 • Alanın disiplinlerarası çalışmalara olan yatkınlığı
 • Ülkemizin “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek için yaptığı faaliyetlerin varlığı
 • İletişim olanaklarının gelişmesi
 • Uluslararası hareketlilik sağlayan programların sağladığı olanaklar
 • Niğde’nin tarihi ve kültürel zenginliği,
 • Anadal, yandal, ikinci üniversite ve sertifika programları konusunda üniversitenin sağladığı olanaklar,
 • Tasarımın dünyadaki artan önemi ve tüketim zincirinin ayrılmaz bir parçası olması
 • Niğde’nin konumu dolayısı ile öğrenci için yaşanabilir, ulaşılabilir bir şehir olması
 • Üniversitenin ekonomik olanakları ve kampüsün gelişiminin desteklenmesi, teknolojik altyapı yatırımlarının artması
 • AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerine akademik olanaklar sağlanması
 • Eğitim, araştırma ve uygulama açısından kentte organize sanayinin bulunması
 • Üniversitenin uluslararası düzeyde dinamik bir performansa sahip olması
 • Tüm dünyada tasarıma verilen önemin artması sebebiyle mezunların yeterince çalışma alanı bulabilmesi
 • Ülkemizde çeşitli tasarım etkinliklerinin ve yarışmalarının yapılıyor olması

 

TEHDİTLER

 • Avrupa yüksek eğitim alanından mali olanak yaratmada rekabetin getirdiği güçlüklerin olması
 • Akademik personele sağlanan desteklerin kısıtlı olması
 • Niğde halkının ve yerel yönetimin üniversiteye karşı gereken ilgiyi göstermemesi
 • Bölgede alana ilişkin sanayinin kısıtlı olması
 • Ülke çapında devlet ve vakıf üniversitelerinde Tekstil ve Moda Tasarımı alanında bölümlerin sayılarındaki artış
 • Yükseköğretim öncesi eğitim içeriğinin zayıf ve yetersiz olması
 • Gelişmiş özel/vakıf üniversitelerinin burs, akademik, ekonomik vb. cazibesi
 • Mezun öğrencilerin düşük ücretlerle/sigortasız çalıştırılması
 • Büyük kentlerle kıyaslandığında şehir üstünlüğünün olmaması
 • Fakültedeki eğitimi destekleyen etkinlikler için Niğde’nin yetersiz olması
 • Personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik teşviklerin azlığı
 • Alanla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlü olmaması
 • Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması
 • Araştırma personeli temini ve istihdam güçlüğü

 

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020