Eğitim Amaçları

BÖLÜMÜN EĞİTİM AMAÇLARI

•             Tekstil ve Moda Tasarımı alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunması gereken mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, 

•             Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri gelişmiş, inisiyatif kullanabilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek,

•             Sürdürülebilir yaşam için toplumsal bilince sahip, çevreye duyarlı, kamu yararını gözeten,  çoğulcu,  katılımcı, mesleki etik ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetiştirmek,

•             Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel veya grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapabilen ve bunu toplumla paylaşarak değerlendirebilen bireyler yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020