Beceri ve Yetkinlikler

ALANA ÖZGÜ BECERİ VE YETKİNLİKLER

•             Tekstil ve Moda Tasarımı için gerekli ana ve yardımcı malzemeleri tanıyan ve kullanım alanlarını bilen,

•             Ulusal ve Uluslararası alanda yeni moda eğilimlerini takip ederek bunu tasarımlarına aktarabilen, 

•             Belirlediği tema doğrultusunda yaratıcı bir koleksiyon geliştirip sunabilen,

•             Uygulama ve teoride alana özgü bilgilerini kullanabilen,

•             Tekstil ve Moda Tasarımı alanında dijital teknolojileri yakından takip eden ve kullanabilen,

•             Analitik düşünebilen ve yaşadığı çağın olgularını kavrayarak tasarım problemlerine yönelik çözümleri özgün bir dil ile ifade edebilen,

•             Entelektüel bilgi birikimi ile özgün sanat ve tasarım anlayışını geliştiren ve kullanan,

•             Algısı yüksek, hayal gücü zengin, estetik bakış açısına sahip olabilen.

 

 GENEL YETKİNLİKLER

•             Tasarıma yön verebilecek olaylara farklı açılardan yaklaşabilme ve tüm yönleriyle ele alabilme,

•             Alana özgü problemleri bulma ve çözüm yollarını uygulayabilme,

•             Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme,

•             Verimli olabilme,

•             İyi iletişim kurabilme ve kendini ifade edebilme,

•             Sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma,

•             Çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olma,

•             Yenilikçi düşünceye sahip olma,

•             Toplumun sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde tutma bilincine sahip olma,

•             Dikkatini yoğunlaştırabilme ve ayrıntıları görebilme,

•             Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme.

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020