Genel Bilgi

Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  08/04/2016 tarihli ve 29678 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan, 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında lisans öğrencisi alarak eğitim- öğretime  başlamıştır. Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır.  Bölümümüz, 1 Doç. Dr., 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir.

Bölümde lisans öğrencileri ilk yıl  ortak zorunlu dersler ile birlikte Tekstil ve Moda Tasarımı alanına temel oluşturacak içerikteki konuları öğrenirler. İkinci ve üçüncü sınıfta öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersler ile meslek derslerinin yanısıra moda alanını etkileyen disiplinler arası çalışmalar hakkında bilgiler edinir ve böylece alanın  temellerini tamamlarlar. Dördüncü sınıfta öğrenciler alanlarında tüm süreci baştan sona kurgulayabilecekleri dersler ile birlikte, kendi işyerleri ya da çalıştıkları işletmelerin yönetim sürecini aktif olarak yönlendirebilecekleri dersleri de görürler. Ayrıca yönelmek istedikleri çalışma alanı ile ilgili dersleri alan ve Bitirme Projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler   Tekstil ve Moda Tasarımı lisans diplomasına sahip olurlar.

Amaç

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, inovatif fikirlere sahip, her yönüyle donanımlı Tekstil ve Moda Tasarımcıları yetiştirmektir.

Hedef

Sanat, tasarım ve moda alanlarında iyi eğitim almış, özgün düşünce yapısına sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, tasarım süreçlerine hakim ve bu süreçleri yeni gelişmelerle birleştirebilen, tasarladıkları ürünleri son kullanıcıya ulaştıracak yolları oluşturabilen, pazarlama beceresine sahip, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, kendini sürekli yenileyen ulusal ve uluslararası düzeyde aranan Tekstil ve Moda Tasarımcıları  yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TEKSTİL ve MODA TASARIMI LİSANS DERECESİ verilecektir.  Tekstil ve Moda Tasarımı Programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler,  Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’de başarılı olanların Eşit Ağırlık (EA) puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler Menüsü’nde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri Bölümü’nü” ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel   : 0 388 225 45 23

Faks:0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://ohu.edu.tr/uluslararasi/sayfa/erasmus-surec-takvimi 

 

Önceki Öğrenimin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; öğrencilerin modern teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanmasına imkan sağlamaktadır. Program Moda Tasarımı ve Tekstil Tasarımı alanlarını kapsamaktadır. Bu sebeple öğrencilere, alanlarında kazandıkları bilgiler ile üretim sürecini kurgulama ve bu süreci yönetebilme, mevcut ve gelecek üretim trendlerini yorumlayabilme, özgün düşünceler oluşturabilme, yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmayı amaçlayan zorunlu ve seçmeli dersler sunulmuştur.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 1. Düzey, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve TYYÇ’ ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 21-Sanat

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21-Sanat

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (Profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

 

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedefe göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisans programı hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

 

 Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Çalışması
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olanlar;

 

 • Tasarımcı olarak moda evlerinde,
 • Tasarımcı olarak bireysel girişim ile kendi işyerlerinde,
 • Eğitmen olarak Halk Eğitim Merkezleri, Belediye ve Özel Kuruluşlar kapsamındaki kurslarda,
 • Tekstil ve giyim işletmelerinin tasarım, model hane, Ür-Ge, Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde,
 • Kostüm tasarımcısı olarak sahne sanatları ve sinema - televizyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarda,
 • Ürün yöneticisi olarak büyük mağazacılık grupları, konsept mağazalar ya da butiklerde,
 • Kreatif direktör olarak hazır giyim markalarının tasarım bölümlerinde,
 • İmaj ve Stil danışmanı olarak bireysel ya da kurumsal alanda,
 • Styling danışmanı olarak moda alanında yayın yapan kuruluşlarda görev almaktadırlar.

Ayrıca, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler 

TEKSTIL VE MODA TASARIMI Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için;
- Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 
- 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

- 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Akademik İlerleme Olanakları


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEKSTİL ve MODA TASARIMI bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir. 

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü  programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

·    Ara Sınav

·    Genel Sınav

·    Telafi Sınavı

·    Ödev Değerlendirme

·    Proje Sunma

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Tez Sunma

·    Uygulama

Sınavlar:

Öğrencilerin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu en az bir adet ara sınav, ödev, kısa sınav (quiz), proje, arazi ve laboratuvar denemeleri, uygulamayı içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur.

Bir ara sınav ve final sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her bir ders için tanımlanan değerlendirme şekline (dönem içi çalışmalar ve final) göre dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin TEKSTİL ve MODA TASARIMI programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak  
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir  
 • 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması 

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022