Hedefleri

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

•             Ulusal ve uluslararası tanınırlığı, tercih edilirliği ve saygınlığı olan bir bölüm olmak, 

•             Tekstil ve Moda Tasarımı alanında tasarım ve üretim sürecinin gerektirdiği tüm teorik ve uygulamalı çalışmaların yürütüleceği bir lisans programı sunmak,

•             Ulusal kültürel değerler ile birlikte bölgesel kimliği oluşturan unsurları kullanabilen, değerlendirebilen, eleştirebilen kendi sanatsal duyarlılığı ve estetik kaygıları dahilinde yeniden kurgulayabilen düşünceye sahip bireyler yetiştirmek,

•             Yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir moda konusunda vizyon sahibi lider tasarımcılar yetiştirmek,

•             Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, disiplinler arası ekip çalışması yapabilen, araştırıcı ve sorgulayıcı özelliklere sahip tasarımcılar yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020