Program Çıktıları

1. Kamu Yönetimine dair problemleri anlayıp yorumlayabilmeli

2. Hukuk nosyonuna sahip olmalı

3. Öz farkındalığa sahip olmalı

4. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli

5. Önerilen çözümü savunabilmeli

6. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli

7. İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almaya hazırlanmalı

8. Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı

9. Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri

10. Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olma

11. Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli

12. Öğrenciye güncel kamu yönetimi sorunlarına karşı çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması ve program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olması

13. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilme

14. Yönetim bilimi bürokrasi Türk kamu yönetimi Türk yönetim tarihi yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim gibi kamu yönetiminin farklı konularında stratejik yönetim ve performans yönetimi insan kaynakları gibi yeni yönetim anlayışları ve uygulamaları hakkında siyaset bilimi siyasi düşünceler tarihi Türk siyasi hayatı sosyoloji Türkiyenin toplumsal yapısı çağdaş siyasi akımlar ve siyasi partiler gibi alanlarda Kamu hukuku (Anayasa Hukuku Türk Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku İnsan Hakları Hukuku ve Vergi Hukuku vb) ve özel hukuk (Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk vb) ve mevzuatı hakkında kentleşme çevre sorunları çevre mevzuatı ve imar hukuku alanlarında donanım sahibi olma. 

...



Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023