Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  • Çevre Mühendisliği disiplinine ilişkin temel kavramları kullanarak çevresel problemleri belirleme, analiz etme ve çözebilme becerisi
  • Çevresel sistemleri entegre bir yaklaşımla analiz edebilme yetkinliği
  • Arıtma tesisi tasarımı/işletimi ve proje yönetimi safhasında gerekli beceri
  • Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına hakim olma yetkinliği

Genel Yetkinlikler

  • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilme yetkinliği
  • Deney tasarlama, yürütme ve elde edilen verileri değerlendirme yetkinliği
  • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme yetkinliği
  • Mühendislik uygulamalarının gerektirdiği teknikleri ve araçları kullanabilme yetkinliği
  • Güncel mesleki sorunlar ve konular hakkında bilgi sahibi olma yetkinliğiSon Güncelleme Tarihi:16.02.2016